Julkaisut

Nuorten Ystävillä toteutaan kehittämishankkeita, opinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joista syntyy erilaisia julkaisuja. Tutkimusten ja julkaisujen tekijöinä on NYn omia työntekijöitä, harjoittelijoina olleita opiskelijoita sekä ulkopuolisia tutkijoita.

Tutustu julkaisuihin ja menneiden hankkeiden antiin vuosien varrella.

Kehittämishankkeiden väli- ja loppuraportit:

2023

Turvaverkko -esiselvityshankkeen loppuraportti.

2021

Paikka auki -ohjelman vaikuttavuusanalyysi. Mikko Kesä. 2021.

2020

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke, 2017-2019. Loppuraportti.

2019

VALPAS-hanke 2016-2019. Loppuraportti.

2017

Ryhmäyttämisopas. Komiasti opintiellä-hanke

2016

Toimintamalli vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuuden vahvistamiseen.
VAPA-hankkeen Muhoksen pilotoinnin loppuraportti.

Kuntoutussäätiön kehittävän avioinnin loppuraportti Nuorten Ystävien klubitaloista.

Päättyneet hankkeet

2022

All Inclusive – Removing Barriers to Participation -hanke. Lassi Kangasluoma, Erkka Tamminen, Katariina Hentilä, Sisko Rauhala, Sari Somer. All Inclusive io2: Miten mahdollistaa nuorisovaihto nuorille, jotka eivät voi matkustaa -opas. All Inclusive io2: How to make Youth Exchanges possible for young people who cannot travel manual.

Opinnäytetyöt

2021

Anne Ollikainen, Riikka Sarajärvi ja Ella Väänänen. Elämämantapahtumatyökalu – Sosiaalipalvelun aikaisten vaikutusten arviointi. Opinnäytetyö 2021. Lapin ammattikorkeakoulu. Teoksessa Digiajan yhteiskehittäminen. Artikkelikokoelma Lapin YAMK-opinnäytetöiden tuloksista. Outi Hyry-Honka (toim.).

Anu Levä. Taiteella työhön!: työ- ja opiskeluvalmiuksia NY klubitaloilla soveltavan teatterin keinoin 2021. Opinnäytetyö 2021. Turun ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala, kulttuurihyvinvointi.

Saana Hautala. Tukea työnantajaksi ryhtymiseen: Tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen liittyvän työnantajayhteistyön kehittäminen Nuorten Ystävien klubitaloissa. Opinnäytetyö kevät 2021. Kuntoutuksen erityisasiantuntija. Oulun ammattikorkeakoulu.

2020
 ”Kukaan vitun kukkahattutäti ei voi ymmärtää, mitä se elämä on käyttäessä ja mimmosia haasteita elämä tuo, kun se käyttäminen lopetetaan”. Verton kävijöiden kokemuksia vertaistoiminnasta ja sen merkityksestä päihdekuntoutumisprosessissa. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (OAMK)  ja sosiaalialan osaamisen johtaminen (Lapin AMK) opinnäytetyö 2020.

2019

Aki Kipinä. Ryhmämusiikkitoiminnan merkitys itse koettuun sosiaaliseen osallistumiseen. Opinnäytetyö. Toukokuu 2019. Hyvinvointiala. Toimintaterapeutti (AMK). Toimintaterapian koulutusohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2017
Lahja Leiviskä ja Anne Santaniemi. ”Voi lähteä niitten omien voimavarojen mukkaan, turvallisin, pienin askelin” Jäsenten työllistymisen tukeminen Nuorten Ystävien klubitaloissa. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyö 2017. Oulun Ammattikorkeakoulu.

2016

Anne Ollikainen ja Jussi Niemelä. Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla. Opinnäytetyö. Sosiaaliala. Sosionomikoulutus. Sosionomi AMK.

Jatta Kunnari. Mun ei ookkaan pakko istua nurkassa : Kohti voimaantumista hevostoiminnan keinoin. Opinnäytetyö 2016. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.