Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua.

Pohjolan koulun toiminta

Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

 

Vankka pohja jatko-opiskeluille

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

 

Monipuolinen opetusohjelman ulkopuolinen toiminta

Kattava ja monipuolinen kerhotoiminta tukee kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa. Koulu osallistuu myös aktiivisesti koulukotien väliseen urheilu- ja kulttuuritoimintaan ja on mukana koulukodin kansainvälisissä projekteissa ja tapaamisissa (Erasmus+ ja Euromet).

Nuorten Ystävien koulut

Nuorten Ystävien kouluilla (Pohjolan koulu ja Nuorten Ystävien koulu) ollaan panostettu riittävään resursointiin ja kokeneeseen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyö takaa jokaiselle oppilaalle yksilölliset tarpeet huomioivan opetuksen. Koulujen tiivis oppilaanohjaus ja yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksille.

Koulujen aktiivinen oppilaskuntatoiminta tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia oman toimintaympäristön kehittämiseen.

 

Opetussuunnitelma

Työ- ja loma-ajat 2023-2024

Syyslukukausi 10.8.– 22.12.2023

  • syysloma 23.10. – 27.10.2023 (vko 43)
  • itsenäisyyspäivä 6.12.2023
  • joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi 8.1.– 1.6.2024

  • talviloma 4.3. – 8.3.2024 (viikko 10)
  • pääsiäinen 29.3.– 1.4.2024
  • vappu 1.5.2024
  • helatorstai 9.5.2024

Pohjolan koulun tarinoita

Yhteystiedot

Pohjolan koulu

Pohjolantie 29 91500, Muhos

Map loading

Kimmo Laine

Rehtori

044 734 1759
kimmo.laine@nuortenystavat.fi

Marko Kuvaja

Vararehtori

044 734 1758
marko.kuvaja@nuortenystavat.fi

Kirsti Leiviskä

Koulusihteeri

044 734 1603
kirsti.leiviska@nuortenystavat.fi