Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Järjestämme koulussa esiopetusta, perusopetusta ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Nuorten Ystävien koulun toiminta

Koulumme henkilökunnan vahvaa osaamista ovat erityisesti autismikirjon, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät. Käytämme opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta. Koulutiloissamme on huomioitu esteettömyys.

Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea.

Nuorten Ystävien koulut

Nuorten Ystävien kouluilla (Nuorten Ystävien koulu ja Pohjolan koulu) ollaan panostettu riittävään resursointiin ja kokeneeseen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyö takaa jokaiselle oppilaalle yksilölliset tarpeet huomioivan opetuksen. Koulujen tiivis oppilaanohjaus ja yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksille.

Koulujen aktiivinen oppilaskuntatoiminta tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia oman toimintaympäristön kehittämiseen.

 

Opetussuunnitelmat

Työ- ja loma-ajat 2023-2024

Syyslukukausi 10.8.– 22.12.2023

  • syysloma 23.10. – 27.10.2023 (vko 43)
  • itsenäisyyspäivä 6.12.2023
  • joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi 8.1.– 1.6.2024

  • talviloma 4.3. – 8.3.2024 (viikko 10)
  • pääsiäinen 29.3.– 1.4.2024
  • vappu 1.5.2024
  • helatorstai 9.5.2024

Yhteystiedot

Nuorten Ystävien koulu

Leppiniementie 155 E 91500, Muhos

Map loading

Kimmo Laine

Rehtori

044 734 1759
kimmo.laine@nuortenystavat.fi

Severi Ahola

Vararehtori

044 734 1527
severi.ahola@nuortenystavat.fi

Kirsti Leiviskä

Koulusihteeri

044 734 1603
kirsti.leiviska@nuortenystavat.fi