Lapset SIB on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on tuottaa lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.​

Lapset SIB Jyväskylä yhdistää kunnat, asiantuntijat ja sijoittajat yhteen lasten parhaaksi. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saisivat tukea ajoissa ja oikea-aikaisesti. Ohjelman palvelut ovat perheelle maksuttomia. Lapset SIBissä toimintaan tullaan mukaan, kun lapsi on peruskoulun kuudennella luokalla ja työskentely päättyy, kun peruskoulu loppuu.

Lapset SIB Jyväskylän toiminta

Lapset SIBin tavoitteena on luoda lapselle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Erityisesti pyritään tukemaan lapsen koulunkäyntiä, parantamaan koulumenestystä sekä vähentämään poissaoloja. SIB-tukea tarjotaan oppilaalle ja perheelle. Tuen sisältö suunnitellaan kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti ja perheet saavat rinnallakulkijan neljäksi vuodeksi.

Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.

Lapset SIB yhdistää asiantuntijat lasten ja nuorten parhaaksi

Lapset SIB -hanketta hallinnoi S-Pankki yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Lapset SIB Jyväskylän toimintaa koordinoi Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia®. Lapset SIB Jyväskylässä on pilottivaiheessa mukana 4 koulua, mutta toiminnan on tarkoitus laajentua jatkossa myös muihin perusasteen kouluihin Jyväskylässä.

Lasten ja nuorten tukena ehkäisevällä ja pitkäjänteisellä työllä.

Vanhempien Akatemian tapahtumat vanhemmuuden tueksi

Kaikki yksikön tapahtumat
11.06.2023 | 09:00

Kesäretki Hailuotoon

Ilmoittautuminen päättyy: 7.6.2023

13.06.2023 | 14:30 Verkossa

Pienen lapsen kiukku -verkkoluento

Ilmoittautuminen päättyy: 9.6.2023

19.06.2023 | 17:00 Verkossa

Arki uhmaikäisen lapsen kanssa -verkkoluento

24.08.2023 | 17:00 Verkossa

Huomaa hyvä lapsessa -verkkoluento

Ilmoittautuminen päättyy: 22.8.2023

Yhteystiedot

Lapset SIB Jyväskylä

Vapaudenkatu 25 Jyväskylä, 40100

Map loading

Liisa Itäkunnas-Arponen

Tiimivastaava Lapsiperhetyön asiantuntija

044 901 6206
liisa.itakunnas-arponen@nuortenystavat.fi

Diego Viinikainen

Lapsiperhetyön asiantuntija

044 728 0167
diego.viinikainen@nuortenystavat.fi

Anni Töysä

Lapsiperhetyön asiantuntija

044 730 8514
anni.toysa@nuortenystavat.fi