Lapset SIB on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on tuottaa lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.​

Lapset SIB Jyväskylä yhdistää kunnat, asiantuntijat ja sijoittajat yhteen lasten parhaaksi. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saisivat tukea ajoissa ja oikea-aikaisesti. Ohjelman palvelut ovat perheelle maksuttomia. Lapset SIBissä toimintaan tullaan mukaan, kun lapsi on peruskoulun kuudennella luokalla ja työskentely päättyy, kun peruskoulu loppuu.

Lapset SIB Jyväskylän toiminta

Lapset SIBin tavoitteena on luoda lapselle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Erityisesti pyritään tukemaan lapsen koulunkäyntiä, parantamaan koulumenestystä sekä vähentämään poissaoloja. SIB-tukea tarjotaan oppilaalle ja perheelle. Tuen sisältö suunnitellaan kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti ja perheet saavat rinnallakulkijan neljäksi vuodeksi.

Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.

Lapset SIB yhdistää asiantuntijat lasten ja nuorten parhaaksi

Lapset SIB -hanketta hallinnoi S-Pankki yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Lapset SIB Jyväskylän toimintaa koordinoi Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia®. Lapset SIB Jyväskylässä oli pilottivaiheessa mukana 4 koulua, mutta toiminta on laajentunut myös muihin perusasteen kouluihin Jyväskylässä.

Lasten ja nuorten tukena ennaltaehkäisevällä ja pitkäjänteisellä työllä.

”Saatte aina ihan sama mitä tehää nii turvallisen olon ja joka kerta kun nähää nii tulee tärkee ja hyvä olo ku joku oikeesti välittää ja kyselee miten menee. Ihan sama kuinka suurille omat ongelmat tuntuu nii siellä keksitään aina ratkasu ja apua. Tää hanke on tehny mun elämästä paljon parempaa.”

– Hankkeeseen osallistunut nuori

Vanhempien Akatemian tapahtumat vanhemmuuden tueksi

03.08.2024 | 09:00

Perheretki Kalajoelle on täynnä. Mahdollista jättää yhteystiedot jonoon mahdollisia peruutuspaikkoja varten.

22.08.2024 | 17:00 Verkossa

Arki uhmaikäisen lapsen kanssa

28.08.2024 | 18:00 Verkossa

Nuoren onnistunut kouluvuosi – vinkkejä vanhemmille

03.09.2024 | 17:00 Verkossa

Vanhemmuuden työkalupakki – myönteisiä kasvatusmenetelmiä arkeen

Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2024

Yhteystiedot

Lapset SIB Jyväskylä

Sepänkatu 14 B 13 Jyväskylä, 40720

lapsetsib@nuortenystavat.fi

Map loading

Liisa Itäkunnas-Arponen

Tiimivastaava Lapsiperhetyön asiantuntija

044 901 6206
liisa.itakunnas-arponen@nuortenystavat.fi

Diego Viinikainen

Lapsiperhetyön asiantuntija

044 728 0167
diego.viinikainen@nuortenystavat.fi

Anni Töysä

Lapsiperhetyön asiantuntija

044 730 8514
anni.toysa@nuortenystavat.fi

Elina Oinonen

Lapsiperhetyön asiantuntija

044 901 6444
elina.oinonen@nuortenystavat.fi