Keitä olemme

Olemme työskennelleet heikoimmassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden parissa jo yli 115 vuotta. Valtakunnallisen järjestötyön tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle – Huomista varten.

Toimimme valtakunnallisesti 14 eri paikkakunnalla. Tarjoamme tilaisuuksia, ryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista ohjausta myös verkossa. Työntekijöitä meillä on noin 130.

Vuosittain yli 2 500 vanhempaa saa välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian® kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Sosiaalista kuntoutusta ja työllistymistä edistävissä klubitaloissa, valmennuspajoissa ja hankkeissa rakennetaan yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin lähes 2 500 ihmiselle. Ylläpidämme Muhoksella kahta yksityistä perusopetusta antavaa koulua, jotka tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Edunvalvonta ja kehittämistyö

Nuorten Ystävät ry tekee toiminnassaan asiantuntija- ja vaikuttajatyötä, jonka perustehtävänä on valvoa tukea tarvitsevien ihmisten etuja, toimia osallisuuden mahdollistajana sekä tuottaa omistamiensa yhtiöiden kautta sosiaalialan palveluita.

Olemme mukana lukuisissa valtakunnallisissa sekä paikallisissa työryhmissä, toimikunnissa ja etujärjestöissä, annamme lausuntoja ja teemme kannanottoja. Olemme aktiivisia toimijoita lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, päättäjien ja alan muiden toimijoiden kanssa vaikuttamistoimintamme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Järjestön kehittämishankkeissa etsimme ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi Nuorten Ystävien hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus ja Veikkaus (STEA).

Kansainvälinen toiminta

Nuorten Ystävien kansainvälinen toiminta mahdollistaa toimintamme piirissä oleville nuorille aikuisille sekä henkilöstölle kansainvälisiä kokemuksia ja yhteyksiä. Tavoitteena on kehittää uusia tapoja toimintatapoja ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Järjestämme esimerkiksi liikkuvuushankkeita, joiden kautta tapaamme nuoria muualla Euroopassa ja teemme kansainvälistä yhteistyötä. Syksyllä 2020 alkoi NYn hallinnoima strateginen All Inclusive -kumppanuushanke, jossa kehitämme erityisryhmiin kuuluvien nuorten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Tässä hankkeessa on mukana organisaatioita Suomesta, Italiasta ja Pohjois-Makedoniasta.

Olemme lastensuojelujärjestöjen eurooppalaisen allianssin Eurometin jäsen.

Kansainvälistä toimintaa rahoittaa osaltaan EU:n Erasmus+ -ohjelma.

Ekosysteemimme

Vuonna 2020 Nuorten Ystävien kiinteistöyhtiö Nuorten Ystävät Oy sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. perustivat uuden yhteisesti omistetun yhtiön, Hoivatie Oy:n. Hoivatie tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville.

Nuorten Ystävät ry ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ovat Hoivatien omistajayhteisöjä. Uuden yhtiön tuotto käytetään edelleen omistajayhteisöjen kautta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen.

 

Kolme vahvaa yhdessä

Siirry sivuille napauttamalla logoa:

Arvomme muodostavat Arjen kivijalan

Strategialähtöiset arvomme on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa.
Arvot kuvastavat ja ohjaavat toimintaamme.

Olemme sinnikäs muutoksen tekijä. Edistämme monimuotoisuutta ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta – Huomista varten.

 

Monimuotoinen

 • Jokainen ihminen on erityinen.
 • Kaikilla on oikeus hyvään elämään – aina on toivoa.
 • Monimuotoisuus tuo vahvuutta yhteisöömme. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojemme kehittymistä.

Muutoksen tekijä

 • Olemme kohdanneet ihmisiä heidän arjessaan jo yli 110 vuotta.
 • Jokainen kohtaaminen kasvattaa osaamistamme.
 • Kokemuksemme antaa meille rohkeutta muuttaa maailmaa ja luoda uutta yhdessä muiden kanssa.

Sinnikäs

 • Sitoudumme ihmiseen ja autamme häntä löytämään uusia mahdollisuuksia.
 • Kannamme vastuun tekemästämme työstä.
 • Sitoutuneisuudesta, tavoitteellisuudesta ja onnistumisista saamme voimaa työhömme.

Yhteiskunnallisen vastuun kantaja

 • Toimimme eettisesti kestävällä tavalla ja tavoittelemme työssämme paikallisten yhteisöjen ja koko yhteiskunnan hyvää.
 • Vaikuttajana ajamme heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten etua.
 • Pidämme huolta omistamamme palveluliiketoiminnan kestävästä kehittämisestä.