Keitä olemme

Nuorten Ystävät tunnetaan ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön, vanhemmuuden tuen, vaativan erityisen tuen opetuksen sekä yhteisöllisen sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen toimijana. Järjestö tuo tukea tarvitsevien ihmisten äänen kuuluviin. Toiminnassamme näkyy vahva kehittäjän rooli uusien toimintamallien, tutkimustiedon ja kehittämishankkeiden tuottajana.

Olemme työskennelleet heikoimmassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa jo yli 115 vuotta. Valtakunnallisen järjestötyön tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle – Huomista varten.

Toimimme valtakunnallisesti 12 eri paikkakunnalla. Tarjoamme tilaisuuksia, ryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista ohjausta myös verkossa. Työntekijöitä meillä on noin 130.

Vanhemmuuden tuki

Vuosittain yhteensä 4000 vanhempaa, lasta ja nuorta saa tukea vanhemmuuteen ja ihmissuhteisiin Vanhempien Akatemian® kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta.

Koulumme

Kouluillamme tarjotaan erityistä ja yksilöllistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua.

Työllisyyden ja sosiaalisen kuntoutuksen tuki

Sosiaalista kuntoutusta ja työllistymistä edistävissä klubitaloissa, valmennuspajoissa ja hankkeissa rakennetaan yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin yhteensä 1500 ihmiselle.

Päihdetyö

Nuorten Ystävien Verto tarjoaa matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeriippuvuudesta kuntoutuville henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Edunvalvonta ja kehittämistyö

Nuorten Ystävät ry tekee toiminnassaan asiantuntijatyötä, jonka perustehtävänä on valvoa tukea tarvitsevien ihmisten etuja, edistää osallisuutta sekä tuottaa sosiaalialan palveluita. Olemme aktiivisia toimijoita lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Järjestön kehittämishankkeissa etsimme ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Kansainvälinen toiminta

Nuorten Ystävien kansainvälinen toiminta mahdollistaa toimintamme piirissä oleville nuorille aikuisille sekä henkilöstölle kansainvälisiä kokemuksia ja yhteyksiä. Tavoitteena on kehittää uusia tapoja toimintatapoja ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Järjestämme esimerkiksi liikkuvuushankkeita, joiden kautta tapaamme nuoria muualla Euroopassa ja teemme kansainvälistä yhteistyötä. Olemme lastensuojelujärjestöjen eurooppalaisen allianssin Eurometin jäsen.

Ekosysteemimme

Vuonna 2020 Nuorten Ystävien kiinteistöyhtiö Nuorten Ystävät Oy sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. perustivat uuden yhteisesti omistetun yhtiön, Hoivatie Oy:n. Hoivatie tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville.

Nuorten Ystävät ry ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ovat Hoivatien omistajayhteisöjä. Uuden yhtiön tuotto käytetään edelleen omistajayhteisöjen kautta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen.

 

Kolme vahvaa yhdessä

Siirry sivuille napauttamalla logoa:

Arvomme muodostavat arjen kivijalan

Strategialähtöiset arvomme on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa. Arvot kuvastavat ja ohjaavat toimintaamme.

Olemme sinnikäs muutoksen tekijä. Edistämme monimuotoisuutta ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta – Huomista varten.

 

Monimuotoinen

 • Jokainen ihminen on erityinen.
 • Kaikilla on oikeus hyvään elämään – aina on toivoa.
 • Monimuotoisuus tuo vahvuutta yhteisöömme. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojemme kehittymistä.

Muutoksen tekijä

 • Olemme kohdanneet ihmisiä heidän arjessaan jo yli 110 vuotta.
 • Jokainen kohtaaminen kasvattaa osaamistamme.
 • Kokemuksemme antaa meille rohkeutta muuttaa maailmaa ja luoda uutta yhdessä muiden kanssa.

Sinnikäs

 • Sitoudumme ihmiseen ja autamme häntä löytämään uusia mahdollisuuksia.
 • Kannamme vastuun tekemästämme työstä.
 • Sitoutuneisuudesta, tavoitteellisuudesta ja onnistumisista saamme voimaa työhömme.

Yhteiskunnallisen vastuun kantaja

 • Toimimme eettisesti kestävällä tavalla ja tavoittelemme työssämme paikallisten yhteisöjen ja koko yhteiskunnan hyvää.
 • Vaikuttajana ajamme heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten etua.
 • Pidämme huolta omistamamme palveluliiketoiminnan kestävästä kehittämisestä.