Tue toimintaamme

Nuorten Ystävät ry:n toimintaa voi tukea erilaisilla tavoilla, tutustu eri vaihtoehtoihin. Toimintaamme tukevien lahjoitusten, kannattajajäsenten tai vapaaehtoistoiminnan avulla voimme vahvistaa lasten, nuorten, perheiden sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja harrastaa.

Auta ajoissa ja lahjoita

Nuorten Ystävät voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitusten tuotoilla autamme toimintamme piiriin kuuluvia lapsia, nuoria ja perheitä sekä heikommassa asemassa olevia. Voit tehdä lahjoituksen suoraan lahjoitustilillemme joko tilisiirron, MobilePayn tai Lahjoittamo.fi -sivuston kautta.

Lahjoittamo on järjestöille ilmainen palvelu eikä palvelu ota lahjoituksista senttiäkään välistä. Palvelua rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tutustu lahjoituskohteisiimme:

Lahjoitustili, MobilePay tai Facebook

Tilisiirto

Lahjoitustili: Nordea FI13 1107 3000 6608 07
Rahankeräysluvan saaja: Nuorten Ystävät ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja myöntämispäivä: RA/2020/350, myönnetty 2.4.2020
Toimeenpanoaika- ja alue: 5.5.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lahjoita MobilePaylla numeroon 93553

 • Avaa MobilePay-sovellus (tai lataa sovellus Google Play-kaupasta tai App Storesta)
 • Syötä haluamasi summa
 • Syötä keräyksen 5-numeroinen lyhytnumero 93553
 • Hyväksy lahjoitus pyyhkäisemällä

Voit tehdä lahjoituksen myös Facebookin kautta.

Erikoiskeräys Ukrainasta tulleille lapsille

Tilisiirrolla voit myös kohdentaa tukesi Ukrainasta tulleille perheille, joiden kanssa Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia sekä Turvaverkko-hanke tekevät yhteistyötä.
Lisää yllä mainitun lahjoitustilin (FI13 1107 3000 6608 07) tilisiirron viitteeksi: Ukraina

Varat kohdennetaan Ukrainasta tulleiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen Suomessa.

Kannattajajäseneksi 10 eurolla

Nuorten Ystävät ry:n kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Vuosimaksu on 10 euroa. Jäsenenä tuet apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden sekä heikommassa asemassa olevien hyväksi tekemäämme työtä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Käytämme jäsenmaksut vuosittain lyhentämättöminä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen.

Meillä on yli 200 kannattajajäsentä ympäri Suomea. Kaipaamme joukkoomme erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka voivat toimia arjen asiantuntijoina ja tuoda uusia kehittämisideoita järjestöön. Kannattajajäsenellä on oikeus osallistua NYn yhdistyskokouksiin, jossa sinulla on puheoikeus.

Jäsenillat alkavat jälleen 2023

Jäseniltoihin voi osallistua pääasiallisesti jäseneksi ilmoittautuneet ja jäsenmaksun maksaneet henkilöt, mutta voit tulla mukaan jäseniltaan ja liittyä jäseneksi illan päätteeksi. Jäsenmaksut käytetään vuosittain lyhentämättöminä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen.

Järjestämme vuonna 2023 neljä teemallista jäseniltaa. Jäseniltaan on mahdollisuus osallistua paikan päällä NYn keskustoimistolla Waenerberg-talolla, osoitteessa Torikatu 28, 90100 Oulu. Tilaisuutta voi kuunnella myös etäyhteyden (Teams) välityksellä.

 

 • Jäsenilta keskiviikkona 5.4. klo 18: Miriam-näytelmä Oulun Hiukkavaarassa

  • Paikka: Muonavarasto Black Box, Hiukanpiha 9, rakennus H2 (Hiukanhovin ovi), Vanha kasarmialue.
  • Illan yhteistyötoteuttaja Nuorten Ystäviltä on Vanhempien Akatemia®, jonka toimintaa illan aikana esittelee kehittämispäällikkö Riitta Alatalo
  • Teatteri Quo Vadis tarjoaa Nuorten Ystävien jäsenille teatteriteoksen Miriam, joka tutkii muutoksen kourissa kamppailevien ihmisten erilaisia selviytymis- ja sopeutumiskeinoja. Miriam kurkottaa teatterin keinoin yli sukupolvien, kansallisuuksien ja maantieteellisten rajojen. Esityksen tarinat on henkilökohtaisissa tapaamisissa kerrottu ja luovutettu esityskäyttöön. Kertojat ovat eri ikäisiä maahan- ja maastamuuttajia sekä hoivakotien kantasuomalaisia. Tutustu näytelmään teatterin sivuilta täältä.
  • Ilmoittaudu mukaan 31.3.2023 mennessä, ilmoittautumislomake tässä tai alempana painikkeessa.

 

 • Tulossa toukokuussa:

  • Huumeriippuvuudesta kuntoutuville sekä heidän läheisilleen suunnatun Verto-toiminnan tiimipäällikkö Heidi Airaksinen kertoo yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa Verton toiminnasta ja siitä, millaisia tuloksia toiminnalla on saatu aikaan. Verton lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheistensä osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen. Tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki avautuu tälle sivulle myöhemmin.
 • Tulossa syksyllä:

  • Esittely NYn nuorisotyöstä, kehitysjohtaja Marko Kielinen
  • Esittely sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen toiminnoista, kehittämispäällikkö Lea Nikula

Mihin lahjoittamani raha käytetään?

Lahjoitusvaroin on toteutettu esimerkiksi vähävaraisille perheille suunnattuja Vanhempien Akatemian retkiä ja lastensuojelulasten leirikouluja. Lahjoituksilla on pystytty hankkimaan harrastusvälineitä ja varsinkin korona-aikana tarpeeseen tulleita tietoteknisiä laitteita. Nuorten Ystävien ylläpitämille erityiskouluille hankitaan lahjoitusten avulla iltapäiväkerhotoiminnassa tarvittavia välineitä. Kansainvälisen toiminnan osalta kerättävät varat käytetään Nuorten Ystävien toiminnan piirissä olevien nuorten matkoihin kansainvälisiin tapahtumiin.

Tutustu uutisiin, jotka kertovat lahjoitusvaroin toteutetusta toiminnasta.

Yleislahjoitukset

Yleislahjoituksissa kerätyt varat käytetään Nuorten Ystävien Taikasauva-toiminnan kautta:

 • Huostaanotettujen lasten, vammaisten lasten ja aikuisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä heidän läheisten parissa tehtävän työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseeen
 • Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden auttamiseen
 • Nuorten Ystävät ry:n sääntöjen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

Sääntöjen mukaisella toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan yleishyödyllisen, valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö- ja jäsentoimintaa kuten alan vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana toimimista, sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeiden ylläpitämistä, erityiskoulujen ylläpitoa ja niiden toiminnan kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan

Nuorten Ystävillä on mahdollista tehdä vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja toiminnan järjestelyissä. Kannustamme järjestön toimintojen piirissä olevia toimimaan vapaaehtoisina eri tehtävissä. Tiedotamme näillä sivuilla tilaisuuksista, johon haetaan mukaan vapaaehtoisia.