Verto tarjoaa matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeriippuvuudesta kuntoutuville henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheistensä osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa heidän tarpeet, taidot ja voimavarat huomioon ottaen. Voit osallistua erilaisiin ryhmiin tai vaikka vain lukea päivän lehden, katsella televisiota ja juoda kupin kahvia.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukanaolo ei vaadi sitoutumista.

Verto on avoinna arkisin klo 9–15. Voit tulla tutustumaan ilman ajanvarausta tai lähetettä, omien voimavarojen mukaan.

Toiminta on tarkoitettu sinulle

  • Täysi-ikäinen päihdehoitoon hakeutuva, huumausaineriippuvuudesta kuntoutuva sekä korvaushoidossa oleva henkilö.
  • Huumeiden käyttäjän läheinen, vanhempi, sisar, puoliso, lapsi, isovanhempi, muu sukulainen tai ystävä.

Verton toimintaa

Mielen hyvinvointi, Päihdetyö

Verton läheistoiminta

Päihdetyö

Työhönvalmennus Vertolla

Verton säännöt

  1. Tule asiointikunnossa
  2. Tiloissa ei:
  • käytetä eikä välitetä päihteitä
  • käytetä väkivaltaa
  • peritä velkoja
  • pummita

Voit tulla tutustumaan ilman ajanvarausta tai lähetettä, omien voimavarojesi mukaan.

Kokemusasiantuntijatoiminta

Vertossa on mahdollisuus kehittää kokemustoimijuutta, osallistua kokemusasiantuntijakoulutukseen tai tilata kokemusasiantuntijan ammattilaisen työpariksi esimerkiksi erilaisiin yksilö-, ryhmä- tai yhteisötilaisuuksiin.

Verton ja Oulun avopäihdepalvelut järjestävät vuosittain päihdekuntoutujille tai heidän läheisilleen kokemusasiantuntijakoulutusta. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi työskentely päihdetyöntekijän työparina asiakastyössä, esiintymiset erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja koulujen vanhempainilloissa. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden tietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä.

 

Koulutetut kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö. Kokemusasiantuntijan tärkein työkalu on kokemus riippuvuudesta ja siitä kuntoutumisesta. Kokemusasiantuntijan asiantuntijuutta toipumisesta voi hyödyntää erilaisissa kehittämistehtävissä ja työryhmissä sekä oppilaitoksissa, tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Meillä on lähes 40 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Löydämme sopivan ammattilaisen työpariksesi. Lisätietoja esitteestämme: Päihdetyön Kokemusasiantuntija -esite.

Ota yhteyttä:

Hanna Eskola

Tiimipäällikkö
044 7409 947
hanna.eskola@nuortenystavat.fi

Jaakko, alkoholi- ja huumeriippuvuudesta toipunut mies -teksti tummansinisellä taustalla jossa oieassa yläreunassa ja vasemmassa alareunassa aaltokuvio.

Kokemuspohja: Alkoholi- ja huumeriippuvuudesta toipunut mies

Jaakko on alkoholi- ja huumeriippuvuudesta toipunut mies. Hänellä on myös omakohtainen kokemus laitoskierteestä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä mielenterveysongelmista selviytymisestä. 

Jaakko on kiinnostunut yksilö- ja ryhmäkäynneistä. Erityisen kiinnostunut hän on nuorten ja päihdeongelmien kanssa kamppailevien vanhempien tapaamisista sekä päihdepalveluiden kehittämisestä. 

Huumeriippuvuudesta opioidikorvaushoidon ja vertaistuen avulla toipunut nainen

Kokemuspohja: Huumeriippuvuudesta opioidikorvaushoidon ja vertaistuen avulla toipunut nainen

Vivianna on aloittanut huumeiden käytön teini-iässä. ADHD-diagnoosin ja läheisriippuvuuden kanssa kamppaillut Vivianna on käyttänyt subutexia, MDMA:ta, kannabista ja bentsodiatsepiineja. Omakohtaista kokemusta on raskauden aikaisesta korvaushoidosta, eri perhekuntoutuksista ja mielenterveysongelmista.

Vivianna on kiinnostunut yksilö- ja ryhmäkäynneistä, päihdepalvelujen kehittämisestä, päihteitä käyttävien vanhempien kanssa toimimisesta sekä koulutus- ja yhteisötilaisuuksiin osallistumisesta.

Petra, Päihderiippuvuudesta opioidikorvaushoidon ja vertaistuen avulla toipunut nainen -teksti tummansinisellä taustalla. Oikeassa yläreunassa ja vasemmassa alareunassa aaltokuvio.

Kokemuspohja: Päihderiippuvuudesta opioidikorvaushoidon ja vertaistuen avulla toipunut nainen

Petra on päihderiippuvuudesta opioidikorvaushoidon ja vertaistuen avulla toipunut nainen. Hänellä on lisäksi omakohtaista kokemusta raskauden aikaisesta korvaushoidosta, lastensuojelusta ja lähisuhdeväkivallasta.

Petra on kiinnostunut päihdepalveluiden kehittämisestä sekä yksilö- että ryhmäkäynneistä, erityisesti päihderiippuvuudesta toipuvien äitien kanssa.

Liisa, Vuosien huume- ja alkoholiriippuvuudesta toipunut sekä rikollisesta elämäntavasta selvinnyt nainen -teksti tummansinisellä taustalla. Oikeassa yläreunassa ja vasemmassa alareunassa aaltokuvio.

Kokemuspohja: Vuosien huume- ja alkoholiriippuvuudesta toipunut sekä rikollisesta elämäntavasta selvinnyt nainen

Liisa on huume- ja alkoholiriippuvuudesta toipunut sekä rikollisesta elämäntavasta selvinnyt nainen. Hänellä on kokemusta mm. väkivallasta niin tekijän kuin uhrinkin roolista. Hänellä on kokemusta väkivaltakäyttäytymisestä toipumisesta, opioidikorvaushoidosta, lastensuojelun asiakkuuksista ja asunnottomuudesta. 

Liisa on kiinnostunut päihdepalveluiden kehittämisestä, päihdetyössä toimimisesta, ryhmä- ja yksilökäynneistä sekä koulutus- ja yhteisötilaisuuksiin osallistumisesta.  

Toimialueena hänellä on Pohjois-Pohjanmaan lisäksi myös muu Suomi. 

Hillan kuvaus.

Kokemuspohja: Huumeriippuvuudesta omin neuvoin raitistunut ja vertaistuen avulla kuntoutunut nainen.

Hillalla on kokemusta amfetamiinin, opioidien ja muiden lääkkeiden seka- ja väärinkäytöstä. Hän on raitistunut ilman ammattiapua ja kuntoutunut vertaistuen avulla. Päihderiippuvuuden lisäksi Hillalla on kokemusta pitkäaikaissairaudesta, läheisriippuvuudesta, mielenterveysongelmista sekä ADHD:sta. Hilla on kiinnostunut yksilö- ja ryhmäkäynneistä, ammattilaisille puhumisesta ja palveluiden kehittämisestä. Hän on erityisen kiinnostunut työskentelemään etenkin nuorten naisten ja äitien kanssa.

Markuksen kuvaus.

Kokemuspohja: Alkoholi-, lääke ja huumausaineriippuvuudesta vertaistuen avulla raitistunut mies.

Markus on aloittanut päihteiden käytön 13-vuotiaana. Hän on käyttänyt vuosikymmenien aikana alkoholia, kaikkia mahdollisia saatavilla olevia huumausaineita sekä rauhoittavia- ja kipulääkkeitä. Hänellä on kokemusta vankilassa olosta, velkajärjestelystä, asunnottomuudesta ja lastensuojelusta.

Markus on kiinnostunut yksilö- ja ryhmäkäynneistä, palveluiden kehittämistyöstä ja yhteisötilaisuuksista.

Viikko-ohjelma, vko 26

Lähitoiminta

09:00 Verto auki
11:30 Lounas
13:00 Minigolf
15:00 Verto kiinni

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

09:00 Verto auki
11:30 Lounas
14:00 Kiipeily / Kuntosali
15:00 Verto kiinni

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

09:00 Verto auki
10:00 Verton retkipäivä

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

09:00 Verto auki
11:30 Lounas
12:00 Talokokous
14:00 Kuntosali
15:00 Verto kiinni

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

09:00 Verto auki
11:30 Toiveruoka: Tortillat
13:00 Bingo
15:00 Verto kiinni

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

Ei toimintaa

Etätoiminta

Ei toimintaa

Lähitoiminta

Ei toimintaa

Etätoiminta

Ei toimintaa

Yhteystiedot

Verto

Kallisenhaara 1, 2. krs Oulu, 90400

Verto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Varaa aika tutustumiskäynnille, yksin tai tukiverkostosi kanssa.

Map loading

Hanna Eskola

Tiimipäällikkö

044 7409 947
hanna.eskola@nuortenystavat.fi

Katja Rauhala

Läheistyön koordinaattori

044 741 2041
katja.rauhala@nuortenystavat.fi

Pekka Malinen

Vertaistyön koordinaattori

044 705 3282
pekka.malinen@nuortenystavat.fi

Mari Kotilainen

Työhönvalmentaja

044 734 1720
mari.kotilainen@nuortenystavat.fi