Lions club Oulun ja Meri-Oulun Rotaryklubin väkeä Klubitalo Pönkässä.

Leijonien, rotarien ja Taitonetin yhteinen laitelahjoitus vahvistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien digiosaamista Klubitalo Pönkässä 

Ajankohtaista | 6.3.2023

Nuorten Ystävien Klubitalo Pönkkä Oulussa tarjoaa matalan kynnyksen yhteisön täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea sosiaaliseen kuntoutukseen, opiskeluun, työllistymiseen tai arjen elämänhallintataitoihin. Digiosaaminen on avaintaito osatyökykyisten, mielenterveyskuntoutujen ja vammaisten pääsemiseksi työmarkkinoille. Klubitalo Pönkässä syntyi tarve päivittää tietokoneet ajantasaiseksi lähitoiminnassa talolla käyville jäsenille.

Klubitalolta esitettiin oululaisille Lions- ja Rotaryklubeille avustuspyyntö talon tietokonetyöasemien uusimiseksi, koska nykyiset koneet olivat käyttöikänsä lopussa. Kymmenen Lions-klubia ja Meri-Oulun rotaryklubi lähtivät toteuttamaan klubitalon haavetta. Yhteistyöhön projektiin lähti Suomen suurin käytettyjen tietokoneiden kunnostusta ja verkkokauppaa ylläpitävä oululainen Taitonetti Oy. Keskiviikkona 1.3. Klubitalon yhteisön jäsenille luovutettiin 3 000 euron arvosta Taitonetin kunnostamia työasemia, näyttöjä ja tietoteknisiä laitteita, joilla saatiin uudistettua koko klubitalon tarve.

Lions-  ja Rotaryjärjestöt ovat kansainvälisiä, poliittisesti sitoutumattomia hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoiseen palveluun keskittyviä järjestöjä. Lions-klubit kuuluvat kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön ja Suomen Lions-liittoon. Oululainen Meri-Oulun rotaryklubi on osa kansainvälisen ja Suomen Rotary-järjestöä.  Projektin onnistuminen on hyvä esimerkki kahden suuren hyväntekeväisyysjärjestön nopeasta avusta tärkeään toimintaan, jotta työmarkkinoiden ulkopuolella olevia voidaan auttaa paremmin kohti työmarkkinoita.

Tietokone ja näppäimistö, työpöytä
Uudet tietokoneet otetaan käyttöön maaliskuun 2023 aikana.

Konkreettisilla lahjoituksilla on suuri vaikutus toiminnan arkeen

– Tällä lahjoituksella on suuri merkitys klubitalomme arkeen, klubitalopäällikkö Lahja Leiviskä kokoaa.

– Entiset koneet olivat vanhoja ja hitaita. Nyt voimme paremmin tehdä klubitalon omaa viestintää, päivittää verkkosivuja, luoda somejulkaisuja ja työstää paremmin klubitalon omaa Me Pönkkääjät -lehteä. Ylipäätään arjen digitaitojen opetteluun tällä on iso merkitys, Leiviskä jatkaa.

Klubitalon jäsenet Jussi ja Stenka kertovat yhdessä, että uusien laitteiden lahjoituksesta on monenlaista hyötyä niin digitaitojen opettelussa kuin opastamisessa.

– Tein laitekartoituksen täällä Pönkässä, jotta Taitonettiin voitiin välittää todelliseen tarpeeseen tulevat laitetiedot. Opastan klubitalolla myös muita jäseniä erilaisissa digitehtävissä ja laitteiden käytössä. Meillä toimii erikseen jäsenten vetämä eKlubitalotoiminta, joka tavoittaa myös etänä klubitalotoiminnassa mukana olevat. Talolla on tärkeää avustaa myös heitä, joille laitteiden ja ohjelmistojen käyttö ei ole niin tuttua, Jussi lisää.

Paikalla lahjoitustilaisuudessa oli oululaisten leijonien ja rotarien väkeä. Lions piirin piirikuvernööri Eija Tuomaala, rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki ja viestintäjohtaja Ulla Karppinen sekä Meri-Oulun rotaryklubin presidentti Eero Kyllönen kertoivat, miten molempien järjestöjen avustustoiminta kohdistuu laajasti kansainväliseen toimintaan ja paikalliseen auttamistyöhön. Tällä hetkellä järjestöt avustavat pääasiassa Ukrainan sota-alueita sekä Turkin ja Irakin tuhoalueita niin rahallisesti kuin materiaaliavulla. Lionsien merkittävä ulkomainen kohde on ollut vuosikymmeniä Sri Lankan silmäsairaalan tukeminen. Rotaryklubin yhtenä missiona on myös kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään sairauksia, kuten polio, HIV/Aids ja malaria. Lisäksi koko historiansa ajan järjestöt ovat tukeneet myös paikallisia hankkeita, jossa kohteina ovat erityisesti nuorten, vammaisten ja vanhusten auttaminen.

Jaa artikkeli: