Yksiköt

Nuorten Ystävillä on yli 115 vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi.

Tällä hetkellä toimimme 14 paikkakunnalla sekä valtakunnallisesti verkossa. Tutustu yksiköihimme ympäri Suomen.

Toimintakategoria:
Paikkakunta:
Oulu

Poloku

Poloku on Nuorten Ystävien ja Vanhempien Akatemian perusnuorisotyön kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa luodaan uusi alueellinen perusnuorisotyön toimintamalli Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueille. 

Pohjois-Pohjanmaa

Kohtaantoa

Kohtaantoa-hanke vastaa työmarkkinoita alati kiusaavaan kohtaanto-ongelmaan. Nuorten Ystävien hankkeessa kehitetään tarpeisiin pohjautuvaa työnhakijoiden uravalmennusmallia ja työnantajatyöskentelyn mallia. Mallit yhdistämällä syntyy kokonaisuus, jonka avulla työnhakijat pääsevät nopeasti työelämän kynnykselle ja siitä avoimille työmarkkinoille.

Oulu

All Inclusive

All Inclusive on Erasmus+ -rahoitteinen strategisen kumppanuuden hanke, joka toteutetaan vuosina 2020-2022. Hankkeessa luodaan suuntaviivat sille, miten nuoret erityisryhmien edustajat voivat osallistua liikkuvuushankkeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintatapoja siihen, että myös ne nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta voi matkustaa, voisivat kuitenkin osallistua aktiviteetteihin erilaisten etäpalveluiden kautta.

91500, Muhos

Pohjolan koulu

Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

91500, Muhos

Nuorten Ystävien koulu

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Järjestämme koulussa esiopetusta, perusopetusta ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Oulu

Verto

Verto tarjoaa matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeriippuvuudesta kuntoutuville henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Oulu

VALPAS 2

VALPAS 2 -hankkeessa on kehitetty sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Pilottikuntien kanssa tehdyn työn tuloksia levitetään hyvinvointialueille.

Tampere

Valmennuspaja Mahis Tampere

Tampereen Onkiniemessä sijaitseva Valmennuspaja Mahis on kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen paja tamperelaisille henkilöille, jotka ovat esimerkiksi työttömiä, vailla opiskelupaikkaa tai muilla tavoin työmarkkinoiden ulkopuolella.

Jyväskylä

Valmennuspaja Mahis Jyväskylä

Valmennuspaja Mahis tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa 17–64-vuotiaille jyväskyläläisille työttömille työnhakijoille.

Muhos

Valmennuspaja Mahis Muhos

Muhoksen keskustassa sijaitseva valmennuspaja Mahis on muhoslaisten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työpaja. Mahiksessa yhdistyvät hyvinvointia tukeva toiminta, työpajatoiminta sekä urasuunnittelu- ja työhönvalmennuspalvelut.

Rovaniemi

Klubitalo Roihula

Rovaniemen Klubitalo Roihula on matalan kynnyksen yhteisö, joka tarjoaa yhteisöllistä tekemistä ja yksilöllistä tukea kohti yksilön tavoitteita ja jatkopolkuja.

Kajaani

Klubitalo Tönäri

Kajaanin Klubitalo Tönäri on matalan kynnyksen yhteisö, joka tarjoaa yhteisöllistä tekemistä ja yksilöllistä tukea kohti yksilön tavoitteita ja jatkopolkuja.

Oulu

Klubitalo Pönkkä

Klubitalo Pönkkä on matalan kynnyksen yhteisö, joka tarjoaa yhteisöllistä tekemistä ja yksilöllistä tukea kohti yksilön tavoitteita ja jatkopolkuja.

Oulu, Pääkaupunkiseutu, Jyväskylä

Paikka auki

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea osatyökykyiset (ilman ikärajausta), sekä työttömät alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

Muhos

Mutteri

Muhoksen keskustassa sijaitseva Mutteri on yhden oven polku kohti työelämää, opintoja tai oikeaa etuutta ja työnantajia unohtamatta. Mutteriin ovat tervetulleita kaikki työikäiset muhoslaiset työttömät tai työttömyysuhan alla olevat sekä alueen työnantajat ja oppilaitokset.

Jyväskylä

Lapset SIB Jyväskylä

Lapset SIB on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on tuottaa lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.​

Oulu, Seinäjoki

Vanhempien Akatemia®

Vanhempien Akatemiaan® ovat tervetulleita kaikki 0–16 -vuotiaiden lasten vanhemmat, niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia® on tutkittuun tietoon, verkostoyhteistyöhön sekä vanhempien ja perheiden osallisuuteen pohjautuva 3-portainen toimintamalli vanhemmuuden tukemiseksi. Osallistuminen on maksutonta, toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö (STEA).