VALPAS 2 -hankkeessa on kehitetty sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Pilottikuntien kanssa tehdyn työn tuloksia levitetään hyvinvointialueille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja aikuiset (15–40-vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle sekä kohderyhmää kohtaavat ammattilaiset.

Monialaiset palvelupolut

VALPAS 2 -hanke on kehittänyt yhdessä kumppaneiden kanssa vaativia monialaisia matalan kynnyksen toimintamalleja pilottikuntiin. Rakentuneella matalan kynnyksen toiminnalla on pystytty kehittämään palvelupolkuja asiakkaiden tarpeista käsin.

VALPAS 2 järjestää hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja toimintamallien juurruttamiseksi erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia kohderyhmää kohtaaville ammattilaisille Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Tavoitteista toteutukseen

Hankkeen tavoitteita varsinaisella toiminta-ajalla:

VALPAS 2 -hankkeen tavoitteena on ollut varsinaisella toiminta-ajalla (v. 2020–2022) työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä. Yhdessä kohderyhmän kanssa on rakennettu kuntiin vaativan matalan kynnyksen toimintamalleja. Kehitettyjen toimintamallien sekä sosiaalisen kuntoutuksen avulla nuorten ja aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet ovat vahvistuneet. Merkittävänä tavoitteena on ollut myös sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys -toimintamallin luominen käytännön työn kokemusten kautta.

Jatkoajalla:

Hankkeen jatkoajan (1–7/2023) tavoitteena on tukea kuntia, verkostoja ja hyvinvointialueita muutostuenomaisesti asiakastyön näkökulmasta hankkeen kohderyhmän palvelupolkujen turvaamiseksi sote-uudistuksen nivelvaiheessa.

  • Kohderyhmälle järjestetään osallisuutta ja elämänhallintaa lisääviä sekä työelämävalmiuksia vahvistavia koulutuksia.
  • Hanke järjestää kohderyhmää kohtaaville ammattilaisille tilaisuuksia tulosten ja kehitettyjen toimintamallien levittämiseksi ja työn juurruttamiseksi asiakkaiden ääntä hyödyntäen.

Toimintaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn hyväksi.

Tulevat tapahtumat

Kaikki yksikön tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

Tutustu VALPAS 2 -hankkeeseen

Päihteitä käyttävän palvelupolku

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.7.2023 saakka. Osarahoitukseen osallistuvat myös Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Yhteystiedot

VALPAS 2

Torikatu 28 Oulu, 90100

Toiminta-alueemme ulottuu Kittilän ja Posion kuntiin, Ylivieskan ja Raahen kaupunkeihin sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueille.

Map loading

Sanna Laine

Projektipäällikkö

044 551 2408
sanna.laine@nuortenystavat.fi

Nina Suoperä

koulutuskoordinaattori

044 734 2073
nina.suopera@nuortenystavat.fi

Mira Hyväri

Hankeassistentti, taloushallinto

044 734 2072
mira.hyvari@nuortenystavat.fi

Niina Utriainen

Projektikoordinaattori

044 734 1623
niina.utriainen@nuortenystavat.fi

Maarit Kujansuu

Viestintäkoordinaattori

044 901 7624
maarit.kujansuu@nuortenystavat.fi