VALPAS 2 -hanke

VALPAS 2 -hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15-40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

Monialaiset palvelupolut

VALPAS 2 kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin. Toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopiviksi.

Hankkeen tavoitteina on kaikissa kumppanikunnissa:

  • työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä
  • matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen kuntiin yhdessä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
  • nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuvat sosiaalisen kuntoutuksen avulla
  • sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys-toimintamallin luominen

Toimintaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn hyväksi.

Tutustu VALPAS 2 -hankkeeseen

Päihteitä käyttävän palvelupolku

Kumppanit

Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.12.2022 saakka. Osarahoitukseen osallistuvat myös Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Yhteystiedot

Oulu

Torikatu 28 Oulu, 90100

Sanna Laine

Projektipäällikkö

044 551 2408 sanna.laine@nuortenystavat.fi

Marja Hämäläinen

Projektikoordinaattori

050 437 0054 marja.hamalainen@nuortenystavat.fi

Anne Lusikka

Hankeassistentti

044 734 1543 anne.lusikka@nuortenystavat.fi

Kittilä

Kittilä

Niina Utriainen

Työkykyvalmentaja

044 734 1623 niina.utriainen@nuortenystavat.fi

Posio

Posio

Sanna Lampela

Työkykyvalmentaja

044 734 1648 sanna.lampela@nuortenystavat.fi

Ylivieska

Ylivieska

Mira Hyväri

Työkykyvalmentaja

044 734 2072 mira.hyvari@nuortenystavat.fi

Raahe

Raahe

Taru Junno

Työkykyvalmentaja

044 734 2073 taru.junno@nuortenystavat.fi