VALPAS 2 -hankkeessa (2020–2023) kehitettiin sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Pilottikuntien kanssa tehdyn työn tuloksia levitettiin hyvinvointialueille.

Hankkeen kohderyhmänä olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja aikuiset (15–40-vuotiaat), jotka olivat vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle. Lisäksi hankkeella tavoitettiin myös kohderyhmää kohtaavat ammattilaiset.

Monialaiset palvelupolut

VALPAS 2 -hanke kehitti yhdessä kumppaneiden kanssa vaativia monialaisia matalan kynnyksen toimintamalleja pilottikuntiin. Rakentuneella matalan kynnyksen toiminnalla pystyttiin kehittämään palvelupolkuja asiakkaiden tarpeista käsin.

VALPAS 2 järjesti hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja toimintamallien juurruttamiseksi erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia kohderyhmää kohtaaville ammattilaisille Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Tavoitteista toteutukseen

Hankkeen tavoitteita varsinaisella toiminta-ajalla:

VALPAS 2 -hankkeen tavoitteena oli varsinaisella toiminta-ajalla (v. 2020–2022) työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä. Yhdessä kohderyhmän kanssa kuntiin rakennettiin vaativan matalan kynnyksen toimintamalleja. Kehitettyjen toimintamallien sekä sosiaalisen kuntoutuksen avulla nuorten ja aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuivat. Merkittävänä tavoitteena oli myös sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys -toimintamallin luominen käytännön työn kokemusten kautta.

Jatkoajalla:

Hankkeen jatkoajan (1–7/2023) tavoitteena oli tukea kuntia, verkostoja ja hyvinvointialueita muutostuenomaisesti asiakastyön näkökulmasta hankkeen kohderyhmän palvelupolkujen turvaamiseksi sote-uudistuksen nivelvaiheessa.

  • Kohderyhmälle järjestettiin osallisuutta ja elämänhallintaa lisääviä sekä työelämävalmiuksia vahvistavia koulutuksia.
  • Hanke järjesti kohderyhmää kohtaaville ammattilaisille tilaisuuksia tulosten ja kehitettyjen toimintamallien levittämiseksi ja työn juurruttamiseksi asiakkaiden ääntä hyödyntäen.

Toimintaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn hyväksi.

Tutustu VALPAS 2 -hankkeeseen

Päihteitä käyttävän palvelupolku

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.7.2023 saakka. Osarahoitukseen osallistuivat myös Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Yhteystiedot

VALPAS 2

Map loading

Lea Nikula

Kehittämispäällikkö

044 734 1862
lea.nikula@nuortenystavat.fi