Poloku on Nuorten Ystävien ja Vanhempien Akatemian perusnuorisotyön kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa luodaan uusi alueellinen perusnuorisotyön toimintamalli Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueille. 

Nuorten ja ammattilaisten kanssa kehitetyn toimintamallin avulla tuetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia asuinkunnassa, kaveripiirissä ja perheen sisällä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta vahvistetaan nuoren onnistumisen kokemuksia ja luodaan myönteisiä tulevaisuuden näkymiä. Nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kasvuoloihin liittyviin tarpeisiin vastataan Vanhempien Akatemian olemassa olevien toimintamallien ja palveluiden avulla.

Hankkeen aikana selvitetään kuntien alueella toimivien nuorisotyötä tarjoavien tahojen kanssa yhteistyössä esiin nousevat kehittämisen tarpeet ja vahvuudet. Tehdyn selvityksen, Nuorisolain ja nuorisotutkimuksesta saadun tiedon perusteella laaditaan nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS), jonka on määrä valmistua vuonna 2025.

Poloku-hankkeen toiminta

Uusi perusnuorisotyön toimintamalli ja nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) rakennetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien alueella toimivien ammattilaisten ja kuntien nuorten kanssa. 

Hankekuntien nuorille Poloku-hanke tarjoaa kohtaamisia ja tapahtumia. Hankkeen myötä järjestetään seksuaalikasvatukseen, stressin säätelyyn, tunnetaitoihin sekä muihin nuoria koskettaviin asioihin liittyviä luentoja ja tapahtumia. Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia palveluita, jotta keskustaajamassa ja syrjäkylillä asuvien nuorten välistä epätasa-arvoa perusnuorisotyön palveluiden saavutettavuudessa saataisiin vähennettyä.

Poloku-hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja kuulumiset löydät hankkeen Instagram-kanavalta.

Kumppanit

Poloku on Nuorten Ystävien ja Vanhempien Akatemian perusnuorisotyön kehittämishanke. Hankkeessa luodaan uusi alueellinen perusnuorisotyön toimintamalli Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueille. Hanketta on kuntien lisäksi rahoittamassa Aluehallintovirasto (AVI).

Yhteystiedot

Poloku

Torikatu 28 Oulu, 90100

Map loading

Antti Oksanen

Projektikoordinaattori

044 901 9371
antti.oksanen@nuortenystavat.fi