All Inclusive - kansainvälistä toimintaa kaikille

All Inclusive on Erasmus+ -rahoitteinen strategisen kumppanuuden hanke, joka toteutetaan vuosina 2020-2022. Hankkeessa luodaan suuntaviivat sille, miten nuoret erityisryhmien edustajat voivat osallistua liikkuvuushankkeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintatapoja siihen, että myös ne nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta voi matkustaa, voisivat kuitenkin osallistua aktiviteetteihin erilaisten etäpalveluiden kautta.

Hankkeessa on mukana kuusi organisaatiota kolmesta eri maasta – Suomesta, Italiasta ja Pohjois-Makedoniasta. Suomesta Nuorten Ystävät ry:n lisäksi hankkeessa toimii Kehitysvammaliitto. Italiasta mukana on Fondazione Don Giovanni Zanandrea -säätiö sekä Bangherang -yhdistys, Pohjois-Makedoniasta Centar Za Mladinski Aktivizam Cma Krik sekä DSU za rehabilitacija i obrazovanie Sv. Naum Ohridski. Kumppaneina ovat erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskenteleviä vapaaehtoistyön järjestöjä, erilaisia palveluita järjestäviä organisaatioita sekä koulu.

Hanke on lähtenyt liikkeelle siitä huomiosta, että erityistä tukea tarvitseville nuorille on hyvin vähän tarjolla kansainvälistä toimintaa. Hankkeen kautta kansainvälisestä toiminnasta halutaan tehdä saavutettavampaa tälle ryhmälle. Tarkoituksena on myös auttaa erilaisia organisaatioita tarjoamaan hankkeen kohderyhmille riittävää tukea ja hankkeen kautta on saatavilla käytännön työkaluja tähän.

In English: Overcoming barriers to participation

The project is a Erasmus+ Strategic Partnership Project, to be implemented between 2020 and 2022. The project will set out guidelines on how organisations can support young people with additional needs to participate in mobility projects and internationa cooperation. In addition, the project develops ways of enabling young people who cannot travel, for one reason or another, to participate in international activities.

The project involves six organisations from three different countries: Finland, Italy and North Macedonia. In addition to the Nuorten Ystävät ry from Finland, the project includes The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (FAIDD). From Italy, Fondazione Don Giovanni Zanandrea and Bangherang. From North Macedonia Centar Za Mladinski Aktivizam CMA Krik and DSU za rehabilitacija i obrazovanie Sv. Naum Ohridski. The partners are voluntary organisations working with young people in need of special support, organisations providing various services for the target group of the project and schools.

The project has started with the observation that there is very little international activity available to young people in need of special support. The project aims to make international activities more accessible to this group. The aim is also to help different organisations to provide adequate support to the project´s target groups, and the project will provide practical tools for this to happen.

 

Lisätietoja hankkeesta

Pääset tutustumaan alla olevista linkeistä All Inclusive – Overcoming Barriers to Participation -hankkeen materiaaleihin. Materiaaleja on saatavilla suomen, englannin, italian ja makedonian kielillä.

Read more about the All Inclusive – Overcoming Barriers to Participation project from the links below. Materials are available in Finnish, English, Italian and Macedonian.

Yhteystiedot

All Inclusive

Torikatu 28 Oulu, 90100

Map loading

Lassi Kangasluoma

Järjestösuunnittelija

044 734 1516
lassi.kangasluoma@nuortenystavat.fi