Paikka auki -logo

Paikka auki -avustusohjelma pähkinänkuoressa

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Avustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoi ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

STEA-avustuskelpoiset järjestöt ovat voineet vuosittain hakea avustusta järjestölleen. Avustusta on voinut hakea yhden henkilötyövuoden verran tai avustukseen liitetyn oppisopimuskoulutuksen keston ajaksi. Avustusta on myönnetty enintään 50 000 euroa palkattavaa henkilöä kohden. Myönnetystä avustusmäärästä enintään 30 % on voitu käyttää työntekijän ohjaamiseen tai mentorointiin, työvälineisiin, työtiloihin ja matkakuluihin.

Graafisten pikkukuvien avulla kerrotaan pääasiat avustusohjelmasta.

Paikka auki -avustusohjelman ensimmäinen kausi (2014–2017) oli nuorten työllistämistoimi. Avustusohjelma auttoi vaikeasti työllistyviä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria aikuisia löytämään työpaikan sote-järjestöistä ja vahvisti nuorten työelämävalmiuksia tukemalla työllistymiseen tarvittavia taitoja. Ohjelman ensimmäisellä kaudella palkattiin arviolta 800 nuorta neljän vuoden aikana. Avustusohjelmaa koordinoi vuosina 2014–2017 Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja 2017 alkaen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Paikka auki -avustusohjelmalle myönnettiin toinen määräaikainen kausi 2018–2021. Ohjelma sai vielä lisävuoden 2022. Toisella kaudella työllistettävien kohderyhmänä oli työttömien ja päätoimisen opiskelun ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten lisäksi kaikenikäiset osatyökykyiset. Toisella kaudella ohjelman kautta on työllistetty yli tuhat henkilöä. Ohjelma on tavoittanut kohderyhmänsä hyvin. Osatyökykyisten työntekijöiden osuus kasvoi kauden kuluessa ja oli kauden loppupuolella jo noin 40 prosenttia (Paikka auki -työnantajien jatkokyselyn 1/2022 mukaan).

Toisella hankekaudella ohjelmaan liitettiin koordinaatiohanke, jonka sai hoitaakseen Nuorten Ystävät ry:n viisihenkinen tiimi. Koordinaatiohankkeessa ovat työskennelleet ohjelmapäällikön lisäksi kaksi ohjelmakoordinaattoria, viestintäkoordinaattori ja tutkija. Koordinaatiohanke on tukenut valtakunnallisessa avustusohjelmassa mukaan olevia järjestöjä ja työntekijöitä, kerännyt ja analysoinut ohjelma- ja yksilötason tutkimustietoa, sekä tehnyt avustusohjelmaa tunnetuksi.

Ohjelman seurantakyselyiden vastausprosentit ovat olleet korkeita.  Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että ohjelma toimii. Tutkimuskyselyiden hyvät tulokset ovat vahvistuneet ja vakiintuneet kauden aikana. Vaikuttavuusanalyysin mukaan ohjelmaan tehty investointi maksaa itsensä takaisin laskennallisesti kaksi kertaa nopeammin kuin muu vastaava palkkatuettu työ. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin päättänyt jatkaa Paikka auki -ohjelmaa vuodesta 2023 alkaen toistaiseksi. Nuorten Ystävät ry on hakenut ja saanut pysyvän rahoituksen ohjelman koordinointiin vuodesta 2023 alkaen.

Tutustu koordinaatiotiimin tehtäviin ja toimintaan hankekaudella 2018–2022.

 

Jaa artikkeli: