Kuva koordinaatiotiimin jäsenistä. Tiimissä on viisi henkilöä.

Koordinaatiotiimin toiminta

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Paikka auki -avustusohjelman toisen kauden koordinaatiohankkeen sai syksyllä 2018 hoitaakseen Nuorten Ystävät ry:n viisihenkinen tiimi. Koordinaatiohankkeessa on työskennellyt ohjelmapäällikön (Oulu) lisäksi kaksi ohjelmakoordinaattoria (Oulu ja Helsinki), viestintäkoordinaattori (Oulu) ja tutkija (Helsinki) 

Hankkeen tehtäviksi määriteltiin:

  • Tarjota tukea avustusohjelmassa mukana oleville sosiaali- ja terveysalan järjestöille
  • Edistää osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä yhteiskunnassa edunvalvonnallisin ja viestinnällisin keinoin
  • Tehdä Paikka auki -avustusohjelmaa tunnetuksi
  • Kerätä ja analysoida ohjelma- ja yksilötason tutkimustietoa

Kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ja sidosryhmätyötä

Koordinaatiotiimiä luotsasi ohjelmapäällikkö. Hän vastasi koordinaatiohankkeen toteutuksesta ja taloudesta hankesuunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä STEA:n yhteyshenkilön kanssa. Ohjelmapäällikkö toimi sidosryhmien yhteyshenkilönä ja hän vastasi myös median Paikka auki -ohjelmaa koskeviin yhteydenottoihin. Ohjelmapäällikön tehtävänä oli varmistaa, että avustusohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tehtävässä onnistumista on auttanut osaava ohjausryhmä, toimiva yhteistyö STEAn suuntaan sekä hanketiimin sitoutuminen työhön.

Koordinaatiohanke on tukenut valtakunnallisessa avustusohjelmassa mukana olevia järjestöjä ja työntekijöitä, kerännyt ja analysoinut ohjelma- ja yksilötason tutkimustietoa, sekä tehnyt avustusohjelmaa tunnetuksi. 

Tutkimuksen ja viestinnän yhteistyöllä on jaettu Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevien nuorten, osatyökykyisten ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokemuksia. Järjestöihin työllistyneiden nuorten ja osatyökykyisten kanssa tehtävässä työssä on hyödynnetty sosiaalista mediaa sekä sähköisiä työkaluja. Blogit ja videot tuovat näkyville aitoja työnantajien ja työntekijöiden tarinoita. Valtakunnallista näkyvyyttä on saatu mediaosumien kautta. Avustusohjelmaa ja työllistäviä järjestöjä on esitetty Veikkauksen Lotto-insertissä peräti kolme kertaa hankekauden aikana.

Hanketiimi on työskennellyt tiiviissä vuorovaikutuksessa työnantajina toimivien järjestöjen kanssa, mikä on luonut pohjaa onnistuneille työsuhteille. Hankekauden tapahtumia on pyritty järjestämään kohderyhmän toiveiden mukaan.

Kaksi palloa, joista ensimmäisessä hankelauden tapahtumien lukumäärä 242 ja toisessa osallistujien määrä 2116.
Tapahtumia järjestettiin hankekauden aikana runsaasti.

 

Järjestöjä ja työntekijöitä on tuettu, rohkaistu ja autettu kaikissa tilanteissa. Näin toimimalla on murrettu myös hankalista asioista vaikenemisen kulttuuria. Tiimiin on voinut olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikä näkyy siinä, että yhteydenottojen määrä on kasvanut tasaisesti.

Yhteydenotot ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Viivadiagrammi.

Ohjelmakoordinaattoreiden tehtävänä on auttaa järjestöjä ja Paikka auki -työntekijöitä

Paikka auki -koordinaatiohankkeessa on työskennellyt kaksi ohjelmakoordinaattoria – yksi Helsingissä ja toinen Oulussa. Heidän tehtävinään on ollut neuvoa, auttaa ja tukea avustusohjelmassa mukana olevia järjestöjä ja työntekijöitä. Ohjelmakoordinaattorit muun tiimin tuella ovat järjestäneet lukuisia tapaamisia, ”treffejä”, Paikka auki -avustusohjelmassa mukana oleville järjestöjen edustajille sekä työntekijöille. Näistä tapaamisista on saatu arvokasta tietoa ohjelman kehittämiseen.

Tukikäynnit ja tapaamiset ovat lisääntyneet. Viivadiagrammi vuosien 2018–2022 kaikista tapahtumista.

Muun muassa näihin teemoihin liittyviin kysymykset ohjautuivat ohjelmakoordinaattoreille:

  • Paikka auki -työntekijän työtehtävien sisältö
  • rekrytointi
  • perehdytys
  • ohjaus ja mentorointi
  • työhyvinvointi
  • jatkopolut ja urasuunnittelu
  • työsopimukseen liittyvät asiat.Eri väreillä toteutettu "sanapilvi". Sanoja kuvasa mm. rekrytointi, jatkotyöllistyminen, työtehtävien sisältö, rahoitus, oppisopimusasiat, hakeminen, perehdytys jne.

Ohjelmakoordinaattorien työssä korostuu kohtaamisen taito ja dialoginen työote.

Paikka auki -tiimin ohjelmakoordinaattoreiden työhön voit tutustua tarkemmin kuuntelemalla tämän haastattelun.

Tunnettuus ja tuotettu tieto näkyväksi

Viestinnästä vastuussa olivat koordinaatiotiimissä työskennelleet viestintäkoordinaattorit. Viestintäkoordinaattoreiden tärkein työtehtävä oli ajankohtaisen ja uuden tiedon levittäminen ohjelmassa mukana oleville järjestöille ja Paikka auki -työntekijöille. Lisäksi ohjelma ja sen hyvät tulokset pyrittiin saamaan tunnetuksi valtakunnallisesti mm. nettisivujen, uutiskirjeen ja somekanavien kautta. Tunnettuudella pyrittiin vaikuttamaan nuorten ja osatyökykyisten työllistymiseen. Paikka auki -ohjelman somekanavat löytyvät edelleen Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.

Seuraajamäärien kasvu sosiaalisessa mediassa: Facebookin, Twitterin ja Instagramin nousujohteiset viivadiagrammit. Kaksi pallokuviota. Toisessa luku 51 457 (nettisivujen käyttäjät) ja toisessa luku 79462 (istuntojen lukumäärä) hankekaudella 2019–2022, laskennassa mukana kokonaiset vuodet.

 

Jaa artikkeli: