Kädet pitelevät esitettä työpöydän ääressä

Näkymätön osaaminen näkyväksi – Paikkotodistuksen voit saada Nuorten Ystävien Klubitaloilta 

Petja Korkkonen, työhönvalmentaja, Klubitalo Tönäri  | 14.11.2023

Meillä kaikilla löytyy osaamista, jonka arvo jää valitettavasti monesti huomiotta. Työpaikkoja hakiessa, hakijan soveltuvuutta arvioidaan usein jo valmiin osaamisen pohjalta, joka todennetaan usein käytyjen koulujen ja aikaisemman työkokemuksen perusteella. Kuitenkin ihmisellä voi olla jo valmiiksi osaamista tehdä monenlaisia asioita, mutta ei vielä mitään millä tätä osaamista voisi tuoda esille. Paikko-todistus on tallaisen näkymättömän osaamisen esilletuontiin uudenlainen ratkaisu.  

Klubitalot osaamisen estraadina

Nuorten Ystävien klubitalot toimivat yhtenä useista Suomen toimijoista, joissa itselleen voi saada Paikko- todistuksen. Paikko-todistus on osaamistodistus, jolla tuodaan näkyväksi ihmisen osaamista, joka jäisi muuten näkymättömiin. Paikko-todistuksilla pyritään auttamaan todistuksen saajaa saamaan konkreettista näyttöä osaamisestaan, joka hyödyttää työn- ja koulupaikkojen haussa. Paikkotodistuksia voi myöntää toimipaikat, joiden toimintaympäristössä voidaan harjoitella, toteuttaa ja todentaa toimintaan osallistuvien osaamista erilaisista käytännön tehtävistä. Klubitalon työpainotteinen päivä on oivallinen juuri tallaiseen osaamisen todentamiseen.  

Osaamista peilataan ammattitutkintojen vähimmäisvaatimuksiin tarkasteltavasta osaamisalueesta. Klubitaloilla voidaan myöntää Paikko-todistuksia Ravintola- ja catering-alan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, kasvatus ja ohjausalan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sekä liiketoiminnan perustutkintojen osaamisalueiden osalta. Paikkotodistuksen oppimisympäristöjä tulee Klubitaloille lisää sitä mukaan, kuin sopivia alakohtaisia työtehtäviä tulee klubitalojen työpainotteeseen päivään. Osaamista klubitalon jäsenet osoittavat talon toimisto-, siivous-, projekti- ja keittiötehtävissä. Jäsenen kanssa voidaan tehdä suunnitelma, mistä hän osaamistodistuksen haluaa toteuttaa. Tällöin hänelle valitaan talon töistä sellaisia tehtäviä, joissa hän oppii ja näyttää osaamisensa Paikko-todistukseen vaadittavista osa-alueista. Paikko-todistus on loistava työkalu tuomaan esille osaamista silloin, kun ei vielä ole paljoa työkokemusta tai alan koulutusta. Todistus antaa paremmat mahdollisuudet työllistymiseen ja opiskelupaikan saantiin, sekä lisäksi Paikko-todistuksella todennetuista osaamisalueista voi saada hyväksilukuja kyseisen koulutusalan tutkintoja suorittaessa. 

Todistuksella rahanarvoista hyötyä

Klubitalo Tönärin jäsen Susuna on yksi Paikkotodistuksen saaneista jäsenistä Tönäriltä. Susunan osaamistodistus painottui siivous- ja keittiötehtäviin. Susunan mielestä on hienoa saada osaamisestaan kirjallista näyttöä, jota voi esitellä työnantajille. Susuna toi esille myös sen, että kurssit, joita työnhakuun tai opintoihin pääsemiseksi katsotaan eduksi ovat usein maksullisia. Hän oli kokenut hyvänä sen, että Paikkotodistuksen pystyi saamaan maksuttomasti jo itselle tutussa toimintaympäristössä muun klubitalotoiminnan ohessa. Susuna on käynyt kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ja piti hyvänä, että Paikkotodistuksen pystyi hankkimaan, käydystä tutkinnosta huolimatta. Paikkotodistus auttaa tuomaan esille sen, että koulussa opittuja kykyjä osaa käyttää ansioituneesti myös koulun ulkopuolisessa työympäristössä, joka osoittaa omaa motivoitumista työskentelyyn. 

Petja Korkkonen, työhönvalmentaja, Klubitalo Tönäri 

 

Jaa artikkeli: