Yleiskuva Mutteri-hankkeen päätöstapahtumasta Muhokselta

Mutteri-hanke mahdollisti opinto- ja työllisyyspalvelukeskus Vinkkelin synnyn Muhokselle

Ajankohtaista | 4.5.2023

”Ilman Mutteria ei olisi Vinkkeliä”, sanoo Mutteri-hankkeen projektipäällikkö Jaana Paloviita. Kolmivuotinen Nuorten Ystävien Mutteri-hanke päättyi huhtikuussa 2023. Hankkeessa kehitettiin Muhoksen alueelle sopivia työllisyydenhoidon toimintamalleja yhdessä Muhoksen kunnan kanssa.

Hankkeen aikana Muhokselle käynnistettiin verkostomainen työllisyydenhoidon toimintamalli, jonka tärkeimpänä tuloksena syntyi työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeli. Vinkkelissä kaikki työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat muhoslaiset saavat tarvitsemansa palvelut ja palveluohjauksen saman katon alta.

Kunnan työllisyyden hoidon ja Oulun seudun kuntakokeiluhankkeen omavalmentajien lisäksi Vinkkelissä asiakkaitaan tapaavat säännöllisesti myös muut palveluverkoston toimijat, kuten Kelan työntekijä, BusinessOulun ammatinvalintapsykologi, OSAO Oven opintoneuvoja sekä työttömien terveydenhoitaja. 

”Yhteistyö Muhoksen kunnan sekä kuntakokeilun kanssa ovat olleet avainasemassa hankkeen onnistumisessa, ja tiivis yhteistyö kunnan esihenkilöiden ja yrittäjien kanssa on mahdollistanut polkujen rakentamisen kohti työelämää yksilöllisesti.”, Paloviita jatkaa.

Hankkeen tuloksena Muhoksen kunnan eri toimialoille syntyi 35 tuetun työn työpaikkaa intensiivisen työpaikoille tapahtuvan työhönvalmennuksen ja työyhteisöille tarjottavan tuen avulla.

Työnhakija-asiakkaita kohdattiin Vinkkelissä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaiset elämäntilanteet huomioiden yhteistyössä muun työllisyyden hoidon verkoston kanssa. Asiakastyössä korostui sähköisten palveluiden käytön opastus, etuuksien hakeminen, urasuunnittelu sekä työnhakuasiakirjojen päivittäminen. Asiakkaat kokivat erityisen hyvänä yhden oven moniammatillisen palvelumallin sekä saamansa henkilökohtaisen tuen.

Infograafi työttömien työnhakijoiden määrän kehityksestä Muhoksella 2020-2023.
Infograafi työttömien työnhakijoiden määrän kehityksestä Muhoksella 2020-2023.

 

Hankkeessa tavoitettiin 165 muhoslaista työnhakijaa, joista työttömänä oli 138, koulutuksessa 8, työelämän ulkopuolella 13 ja työssä 6 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista yli puolet (76) oli ollut yli 12 kuukautta työttömänä. Hankkeen aikana 81 % löysi itselleen sopivan jatkopolun, joista 44 % työllistyi tai aloitti opinnot ja 37 % ohjautui työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, ammatilliseen kuntoutukseen tai eläkkeelle. Hankkeen päättyessä työttömänä oli 31 henkilöä.

Hankkeen päättyessä kehittämistyössä saatujen kokemusten ja asiakaspalautteen perusteella Vinkkelin toiminta jatkuu osana Muhoksen kunnan työllisyyspalveluita. Hankkeessa kehitetyt käytännönläheiset toimintamallit työnhakijoiden ja työnantajien tukemisessa siirtyvät osaksi kunnan omavalmentajien työnkuvia. Kunnan työllisyyspalveluiden kehittämistyötä jatketaan moniammatillisen verkoston sekä samassa talossa toimivan Nuorten Startin ja Valmennuspaja Mahiksen kanssa.

Julkisen ja kolmannen sektorin tiivis yhteinen työ opetti erilaisten työkulttuurien yhteensovittamista ja vahvisti muhoslaisten työttömien yksilöllisiä polkuja kohti työelämää.

Nuorten Ystävät kiittää tässä vaiheessa kaikkia sidosryhmiä, Muhoksen kuntaa sekä hankkeen työntekijöitä onnistuneesta hankkeesta. Yhteinen työ jatkuu ja kehittyy edelleen.

Jaa artikkeli: