Viestintä- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät ry

Rekisterin nimi

Viestintä- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Nuorten Ystävien viestinnän ja markkinoinnin vastaanottajana olevien henkilöiden yhteystietoja. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tai olemassa oleva asiakassuhde. Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan edistämiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä Peruuta uutiskirjeen tilaus -linkistä.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksen tietojensa käsittelyyn tai pyytää tietojensa poistamista. Koulutuksiin ja tilaisuuksiin Ilmoittautumisissa tietoja säilytetään yksi vuosi palautteiden keräämistä tai raportointia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään esim. uutiskirjeen tilauslomakkeella. Tietoja voidaan tallentaa myös Nuorten Ystävien toimesta rekisteröidyn edustaman asiakkuuden tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.