Verton työntekijöitä

Vertaistoimintaa ja kokemustoimijuutta Verto-hankkeesta

Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke. Maaliskuussa toimintansa aloittanut Verto tarjoaa yhteisöllistä matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

– Meille voi tulla täysi-ikäinen huumeiden käyttäjä, huumausaineriippuvuudesta kuntoutuva, kuntouttavassa tai haittoja vähentävässä korvaushoidossa oleva henkilö sekä huumeiden käyttäjän läheinen, vanhempi, sisar, veli, puoliso, lapsi, isovanhempi tai ystävä. Vertossa voi käydä anonyymisti, sillä tilastoimme ainoastaan kävijämäärän, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heidi Airaksinen.

Oulussa ei aikaisemmin ole ollut laajasti toimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän omaisilleen. Käyttäjien omaisten hätä ja toive toiminnalle on huomattu erityisesti Oulun kriisikeskuksessa.

– Hyviä kokemuksia tällaisesta toiminnasta on saatu muissa kaupungeissa, vaikka palvelut huumeiden käyttäjille ovat todella suppeat valtakunnantasollakin. Oulusta on puuttunut toiminta, johon omaiset saavat tulla mukaan, sanoo ohjaaja Katja Rauhala.

Vertossa ei kysytä aineiden käytöstä, ei seulota tai puhalluteta, mutta kävijän tulee olla asiointikunnossa.

– Kävijät ovat luoneet itse tänne säännöt. Verton tiloissa ollessa kävijät haluavat olla normaaliarjessa ja tässä maailmassa. Huumeita ei käytetä eikä myydä, ei käytetä väkivaltaa, ei fantasioida päihteistä. Kävijät haluavat tilojen säilyvän tällaisena kuin ne ovat ja siksi sitoutuvat sääntöihin. Verto ei myöskään ole palvelua, josta voisi tippua pois. Jos tänään ei oleminen onnistu, voi tulla seuraavana päivänä uudestaan, Rauhala jatkaa.

Vertossa voi osallistua erilaiseen toimintaan, mutta siellä on mahdollista vaikka juoda vain kuppi kahvia ja lukea päivän lehti. Toiminta on asiakaslähtöistä ja ryhmätoimintaa järjestetään kävijöiden toiveiden mukaan. Toimintaa voi olla talon ulkopuolellakin ja jo nyt Vertolaiset ovat käyneet kuntosalilla ja keilaamassa. Vertossa voi tehdä itselle aamupalan ja lounas suunnitellaan ja tehdään yhdessä.

– Me työntekijät olemme täällä mahdollistajina. Emme tee asioita asiakkaiden puolesta, mutta ohjaamme heti kun joku haluaa apua. Jos käyttäjällä on perhe tai lapsia, voi perheenä tulla mukaan toimintaan. Liikuntaa ja hyvinvointia tarjotaan niin kävijöille kuin omaisille. Ryhmien ei tarvitse aina olla keskusteluryhmiä vaan ne voivat olla esimerkiksi voimavarakeskeisiä ryhmiä. Ideaalitilanteessa omaiset ja käyttäjät ovat yhtä aikaa toiminnassa mukana. Myöskään vertaistuen ei tarvitse olla ennalta suunniteltua. Oli asia mikä hyvänsä niin päivittäin saa tukea vaikka kokatessa, kertoo Airaksinen.

 

Maksutonta ja vapaaehtoista

 

Verton toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista. Sinne ei tarvitse lähetettä tai ajanvarausta, ei vaadita sitoutumista, eikä kävijä ole hankkeen työntekijöille tilivelvollinen. Voi soittaa, jos on hankala tulla paikan päälle tai Verton työntekijä voi tulla sovittuun paikkaan vastaan. Myös oma työntekijä tai vaikka lemmikki voi tulla mukaan Vertoon. Aukioloaikoja säädetään kävijöiden toiveiden mukaan ja tarvittaessa ryhmätoimintaa järjestetään myös iltaisin tai viikonloppuisin.

– Verto ei ole kuntoutusta, mutta toiminta on kuntouttavaa. Kävijöillä on todella paljon taitoja. On esimerkiksi kokkeja ja puuseppiä. Kävijät ovat täällä kasanneet kalusteet ja maalanneet seiniä eli tilat ovat täällä kävijöiden luomia, kertoo ohjaaja Hanna Eskola.

Vertoon saadaan kevään aikana asiakaskäyttöön tietokone, jolla voi tehdä esimerkiksi hakemuksia ja saada työntekijän apua samalla lomakkeiden täyttöön.

– Tärkeintä on kuulluksi tuleminen ja aito kohtaaminen turvallisessa ympäristössä. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeet, taidot ja voimavarat huomioon ottaen, Eskola jatkaa.

Kokemusasiantuntijakoulutukseen kouluttajat tulevat Oulun kaupungin avopäihdepalveluiden kautta. Ensimmäinen koulutus on syksyllä ja siihen otetaan kuntoutujia, jotka ovat tarpeeksi pitkällä kuntoutuksessa.

– Henkilön tilanteen täytyy olla vakaa, jotta pystyy kertomaan oman tarinansa. Huumeiden aktiivikäyttäjille on suunnitteilla oma vertaistoimijakoulutus, joka on tavoitteena toteuttaa tämän vuoden aikana. Koulutukset ovat herättäneet paljon mielenkiintoa ja moni onkin ilmoittanut halukkuutensa osallistua koulutukseen, Airaksinen sanoo.

Jaa artikkeli: