Vertaismentorista tukea vanhemmuuteen

Ovatko vanhemmuuden haasteet päässeet yllättämään? Ovatko tukiverkostosi niukat? Haluatko jakaa kokemuksiasi ja arkeasi vanhempana luotettavalle ihmiselle? Toivotko näkökulmia, keskustelua ja tukea vanhempana toimimiseen saman elämäntilanteen kokeneelta?

Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia aloitti syksyllä 2018 vanhempien mentoroinnin Oulussa.

– Kaikki alkoi siitä, kun haettiin erilaisia vertaistuen muotoja. Vertaismentorointi on ketterä malli yksilön tarpeisiin. Se sopii tilanteisiin, joissa ei ole suuria haasteita vaan ennemminkin pieniä asioita, jotka mietityttävät. Mentori ei ole asiantuntija, mutta hänellä voi olla kokemuksia vanhemmuuden haasteista ja niistä selviämisestä, taustoittaa toimintaa Vanhempien Akatemian lapsiperhetyön ja kasvatuspsykologian asiantuntija Elina Penger.

Vanhemmuuden vertaismentorointi voi olla yhdessä tekemistä, kahvittelua, kävelyjä, kirja- ja tapahtumavinkkejä, apua tai vinkkejä arjenhallintaan tai arvostavia keskusteluja. Vanhempien Akatemia kouluttaa ja ohjaa vertaismentoreita koko mentoroinnin ajan järjestäen tapaamisia, yksilöllistä ohjausta ja tapahtumia. Vanhempien Akatemian vanhemmuuden mentorointimalli perustuu vanhemmuutta ja mentorointia koskevaan tutkimustietoon, jota asiantuntijan ohjauksessa sovelletaan käytännönläheisessä mentorointisuhteessa.

– Mentoriksi alkamiseksi riittää, kun on vanhemmuuteen myönteisesti suhtautuva vanhempi tai isovanhempi, jolla on voimavaroja, halua ja aikaa toimia tukena vähintään yhdelle vanhemmalle vanhemmuuteen liittyvissä arjen kysymyksissä kuunnellen, rohkaisten ja osaamista sekä kokemuksia jakaen vähintään vuodeksi, kertoo Vanhempien Akatemian kehittämispäällikkö Riitta Alatalo.

 

Voimaannuttava toimintamalli

 

Mentorit valmennetaan toimintaan. Ensimmäinen valmennus mentoritoiminnasta kiinnostuneille oli joulukuussa. Mentoria toivovia on edelleen, sillä mentoroitavalla voi olla toive mentorista, joka on elänyt vanhemmuutta juuri samanlaisessa elämäntilanteessa kuin missä hän nyt on. Hyvin erilaista vanhemmuutta kokeneita mentoreita tarvitaan.

– Sekä mentoriksi alkavat että mentoroitavat haastatellaan. Pyrimme matchaamaan mentoriparit siten että mentorilla ja mentoroitavalla on jotakin yhteistä, jotta mentorointisuhde ja asioiden luottamuksellinen jakaminen tuntuvat luontevilta. Tavoitteena meillä on, että olisi reservi mentoreita, jotta mahdollisimman nopeasti löydetään mentori häntä tarvitsevalle mentoroitavalle, Elina kertoo.

– Tälläkin hetkellä meillä on tarve täsmämentorille: etsimme mentoria äidille, joka on ollut yksin lapsen kanssa odotusajasta lähtien. Hän toivoo mentorikseen vanhempaa, joka on vastaavasti elänyt arkea yksinhuoltajana ilman toista vanhempaa tukenaan, ja pystyy siis ymmärtämään arjen haasteita tällaisessa tilanteessa, Elina jatkaa.

Mentorointipareja yhdistävä asia voi olla esimerkiksi pikkulapsiperheissä hyvin yleinen unenpuute ja väsymys. Mentori ja mentoroitava voivat miettiä yhdessä keinoja väsymyksen taltuttamiseksi ja arjen selkeyttämiseksi, jolloin tapahtuu voimaantumista.

– Mentoroinnin tavoite on luoda erityinen vanhemmuutta tukeva arvostava, luottamuksellinen sekä tasavertainen vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet jakavat toisilleen kokemuksiaan, avaavat näkökulmiaan ja ajatuksiaan vanhemmuudesta sekä itsestään ja arjestaan vanhempina, Riitta toteaa.

Mentorointisuhde on mahdollisuus hyvinvoinnin, itsetuntemuksen, itsevarmuuden ja hallinnan tunteen lisäämiseen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen sekä myönteisten toimintamallien vahvistamiseen vanhempana.

– Vanhemman mentorointi on Pohjois-Suomessa uudenlainen toimintamuoto, mutta siitä on hyvät kokemukset muualta Suomesta. Toivomme kovasti, että myös isiä ja isovanhempia tulee sekä mentoreiksi että mentoroitaviksi. Nyt pilotointivaiheessa kuuntelemme tarkalla korvalla ihmisten toiveita ja katsomme, miten toiminta etenee. Toimintaa ja myös valmennusta kehitetään yhdessä osallistujien kanssa, Riitta sanoo.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen mentoriksi tai mentoroitavaksi:
vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi ja p. 050 5685 410
elina.penger@nuortenystavat.fi ja p. 044 749 6684

Jaa artikkeli: