Tutkija Jaana Toikkanen istuu portailla. Silmälasit ja olkapäille saakka ulottuva tummanruskea tukka.

Tutkimus on tehnyt tehtävänsä

Paikka auki -avustusohjelman toiselle kaudelle (2018–2022) ohjelmaan liitettiin koordinaatiohanke, jonka tehtävinä ovat olleet ohjelmaan osallistuvien tukeminen, tiedon välittäminen ja vaikuttamistyö. Lisäksi koordinaatiohankkeen tutkija on tehnyt seurantatutkimusta ohjelmasta tarkastellakseen, miten ohjelma toimii ja miten siihen osallistuvat kokevat sen. On myös selvitetty Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen suunnittelua ja polkujen toteutumista. Kerättyä tietoa ja palautetta on käytetty ohjelman ja koordinaatiohankkeen kehittämisessä.

Paikka auki -työssä olleet ovat saaneet vastatakseen kaksi työntekijäkyselyä; yhden työsuhteensa alkupuolella ja toisen työsuhteensa loppupuolella. Ne, jotka antoivat luvan ja yhteystietonsa, ovat saaneet vastatakseen vielä jatkokyselyn työsuhteensa päättymisen jälkeen. Työnantajille on lähetetty kysely rahoitusvuoden päättymisen jälkeen. Näistä tuloksista koostettu raportti on toiminut tuloksellisuuden raportoimisena rahoittajalle. Ohjelmaan osallistuneet järjestöt ovat olleet tyytyväisiä siihen, että rahoituksen käytön tuloksellisuuden raportointi on tehty toimestamme tällä tavalla. Onpa keräämiämme tutkimusaineistoja hyödynnetty neljässä maisteritutkielmassa ja yhdessä amk-opinnäytetyössä.

Vastausprosentit kyselyissämme ovat olleet korkeita (53–70 %). Olemme lähettäneet kyselyitä kaikille, joiden yhteystiedot ovat olleet tiedossamme. Vastaajille lupasimme, että julkaistuista raporteista ei voi yhdistää vastauksia yksittäiseen vastaajaan – luvattu anonymiteetti selittänee osittain runsasta vastausmäärää.

Vahvojen tulosten viesti on kuultu

Tutkimusten perusteella ohjelma tavoittaa hyvin kohderyhmänsä. Paikka auki -työhön tulevista 61 % on vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, 14 % osatyökykyisiä nuoria ja 25 % yli 30-vuotiaita osatyökykyisiä. Töissä viihdytään. Keskimäärin yhdeksän työntekijää kymmenestä kertoo näin. Työvuosi vakauttaa elämää, kasvattaa taitoja ja uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Noin 70 % vastaajista kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työssä ollessaan. Ohjelmaan rakennettu jatkopolkujen valmistelu toteutuu hienosti. Kaksi kolmesta löytää jatkopolun Paikka auki -työn jälkeen joko töistä tai opinnoista. Ilahduttavan monella herää tai vahvistuu kiinnostus sotealaa ja järjestömaailmaa kohtaan Paikka auki -työssä, ja he suuntaavatkin alan opintoihin ja tehtäviin jatkossa. Työnantajat (89 %) ovat myös tyytyväisiä työntekijöidensä tekemään työhön ja melkein kaikki heistä kokevat, että Paikka auki -työ on merkityksellistä järjestölle ja sen kohderyhmälle. Kyselyistä välittyy kuva työnantajajärjestöistä osaavina, välittävinä työyhteisöinä, joissa työntekijän on lupa kokeilla, oppia ja kasvaa taidoissaan. Näin toimiessaan järjestötoimijat voivat toteuttaa arvomaailmaansa käytännössä ja olla mukana kasvattamassa tulevaisuuden osaajia sote-alalle.

Hankekauden aikana tulokset ovat vahvistuneet ja vakiintuneet. Ne ovat alkaneet toistaa itseään. Teetimme vaikuttavuusanalyysin tulostemme pohjalta kesällä 2021. Sen mukaan ohjelma on vaikuttavaa julkisen rahan käyttöä. Ohjelmaan tehty investointi maksaa itsensä takaisin julkistaloudelle yli kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistämismallit. Eikä laskelmassa ei ole edes otettu huomioon ohjelmaan osallistuvien kokemia hyvinvointivaikutuksia. Ohjelman vahvat tulokset ovat puhuneet puolestaan ja viesti on kuultu. Paikka auki -avustusohjelman toinen hankekausi sai ensin lisävuoden 2022 ja tänä keväänä kuulimme sen ilouutisen, että Paikka auki -ohjelma on päätetty vakinaistaa ja se tulee jatkumaan toistaiseksi. Ohjelmassa mukana olevat saavat jatkossakin koordinaatiohankkeen tarjoamaa tukea. Tutkimus on kuitenkin päätetty lopettaa koordinaatiohankkeessa. Se on tehnyt tehtävänsä.

Jaana Toikkanen (FT), Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkija 2020–2022

Linkit:

Paikka auki -ohjelman tutkimustuloskooste 2018–2022

Vaikuttavuusanalyysi

Jaa artikkeli: