Tosi hyvä porukka

Nuorten Ystävien valmennuspaja Mahiksella Jyväskylässä on menossa kolmas toimintavuosi. Mahis on työikäisten (17–64-vuotiaiden) työttömien henkilöiden kuntouttavan työtoiminnan paja. Mahis tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen, tukea ja valmennusta työmarkkinoille palaamiseen ja oman uran löytämiseen sekä koulutus- ja työpaikkojen etsimiseen. Pajalla voi myös opetella uusia elämänhallinnan ja arjen taitoja sekä saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.

Jose on käynyt Mahiksella vuoden ja kolme kuukautta. Hänellä on varastonhoitajan perustutkinto, mutta on nyt työtön työnhakija.

– Olin aikaisemmin kuntouttavassa työtoiminnassa ja Mahiksesta kuulin TE-palveluiden kautta. Kun tulin tänne tutustumaan, kuulin yhdestä pöydästä mielenkiintoista keskustelua elokuvista ja musiikista. Pääsin heti mukaan keskusteluun, Jose naurahtaa.

Mahiksella toimii paljon erilaisia ryhmiä, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Turvallisuustiimissä olen mukana ikään kuin päällikkönä. Lisäksi täällä on esimerkiksi liikunta-, hyvinvointi-, kädentaito-, keittiö- ja elokuvaryhmät. Työhönvalmentajan kanssa työskentely sujuu hyvin, jutellaan esimerkiksi arkirutiinien noudattamisesta ja vaihdetaan kuulumisia, Jose kertoo.

Mahiksen toiminnassa yhdistyvät hyvinvointia tukeva toiminta, sosiaalinen vahvistuminen, osallisuus sekä työhönvalmennuspalvelut. Pajalla jokaisella osallistujalla on oma työhönvalmentaja, joka jalkautuu rinnallakulkijaksi arkeen, erilaisiin verkostoihin sekä opiskeluun ja työllistymiseen liittyviin siirtymävaiheisiin tuetun työllistymisen mukaisesti. Valmennukseen ohjaudutaan Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden sopimuksella. Vastaavan työhönvalmentajan lisäksi Mahiksella työskentelee neljä työhönvalmentajaa, joilla kaikilla on AMK-tason tutkinto sekä kokemusta sosiaalialalta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään aina kolmen kuukauden sopimus asiakkaan kanssa.

– Sopimukseen kirjataan jokaisen henkilökohtaiset, yksilöidyt tavoitteet. Usein ne ovat konkreettisia asioita ja oman jatkopolun miettimistä. Kolmen kuukauden kuluttua tilanne käydään läpi, katsotaan ovatko tavoitteet täyttyneet ja tehdäänkö jatkosopimus. Jatkosopimusta tehtäessä uudet tavoitteet päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa, kertoo työhönvalmentaja Heidi Lukkarinen.

Jose on kokenut Mahiksen pelkästään positiivisena asiana. Hän käy valmennuspajalla neljä kertaa viikossa 5-6 tuntia kerrallaan.

– Täällä on paljon tekemistä, erilaisia ihmisiä ja täällä kannustetaan. Vaikka oma valmentaja ei olisikaan paikalla niin muilta saa apua vaikkapa Kelan asioiden hoitoon. Kaikkien kanssa tulee toimeen, vaikka täältä onkin löytynyt ´oma porukka´. Täällä on niin mukava olla, paljon tekemistä, hyviä ihmisiä ja hyvää ruokaa, Jose pohtii.

Mahiksen toiminnassa on ollut parissa vuodessa mukana yli 160 asiakasta. Tämän vuoden alusta mukana on ollut jo lähes 90 henkilöä ja päivittäisiä kävijöitä noin 50. Mahiksen vahvuuksia ovat yksilövalmennus, yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnot. Yhdessä tekeminen on aina asiakkaiden tarpeiden mukaista.

– Mahis on omanlaisensa yhteisö: monipuolinen ja turvallinen paikka, jossa on tosi hyvä porukka. Täällä korostuu yhdessä tekeminen, sosiaalisen kuntoutuksen ja vahvistumisen viitekehys onkin merkittävä. Monella Mahiksen asiakkaalla on takana pitkittynyt työttömyys ja Mahis saattaa olla ensimmäinen paikka, johon asiakas sitoutuu. Tänne saa tulla juuri sellaisena kuin on ja lähdemme yhdessä miettimään asiakkaan omia tavoitteita sekä sitä, miten niissä edistytään askel kerrallaan, vastaava työhönvalmentaja Kati Pajunen kertoo.

– Asiakas tulee tänne ilman lähetettä, ja hän päättää, mitä haluaa meille itsestään kertoa. Meillä ei ole mitään valmista lomaketta täytettäväksi vaan aina lähdetään asiakkaan omasta ajatuksesta, millaista toimintaa haluaa täällä tehdä, Lukkarinen jatkaa.

Valmennuspajan päivä alkaa työnjaolla eli yhteiset talon työt jaetaan paikalla olevien ihmisten kanssa. Lisäksi ohjelmassa voi olla vierailu ja tutustuminen yritykseen, oppilaitokseen tai hankkeeseen. Tämän lisäksi ovat vielä yksilövalmennukset ja erilaiset ryhmät ja ruokaa laitetaan parina päivänä viikossa.

Helmikuun alussa loppui Polku työelämään -pilottiryhmä, jossa kahdeksan ryhmäläistä tapasivat neljän tunnin ajan kerran viikossa kolme kuukautta. Palautteet ryhmästä olivat hyviä.

– Ryhmään hakeneet ihmiset haastateltiin toiminnan tavoitteellisuuden vuoksi. Yksilövalmennuksen lisäksi teimme paljon tutustumiskäyntejä sekä päivitimme työnhakutaitoja ja -asiakirjoja. Tavoitteet olivat kohti koulutusta tai työelämää. Jatkopolkuja syntyi kuudelle ryhmäläiselle, sanoo Pajunen.

Pajunen ja Lukkarinen kiittelevät Jyväskylän kaupunkia ja sen työllisyyspalveluita toimivasta yhteistyöstä. Asiakkaat ohjautuvat Mahikselle tällä hetkellä pääasiassa Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kautta ja palvelua on koko ajan kehitetty yhdessä. Yksilöllisiä jatkopolkuja ovat esimerkiksi siirtymät koulutukseen, palkkatyöhön, ammatilliseen kuntoutukseen, muille pajoille, työkokeiluun tai työvoimakoulutukseen.

– Hienoa, että kaupunki on kiinnostunut siitä, mitä teemme täällä. Yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa on sujuvaa, koko ajan ajatellaan asiakkaan parasta ja sitä, mitä yhdessä voidaan tehdä asiakkaiden omien jatkopolkujen edistämiseksi, Pajunen kiittelee.

– Parasta palautetta on se, kun asiakas soittaa ja sanoo kuulleensa Mahiksesta hyvää ja haluaa mukaan toimintaan. Ilmapiiristä on tullut hyvää palautetta myös oppilaitoksista ja yrityksistä, Lukkarinen sanoo.

Mahiksella kirjoitetaan PAIKKO-osaamistodistuksia, joita ollaan ottamassa käyttöön muissakin NYn yksiköissä.

– Mahiksella osaamistodistuksia saa esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöalan, hotelli- ja catering-alan sekä valmentavaan koulutukseen (Valma) pohjautuen eli todistus kertoo, mitä kyseessä olevasta tutkinnosta henkilö jo osaa. Todistukset ovat hyviä, jos hakeutuu vaikkapa opiskelemaan. Monella asiakkaalle tämä saattaa olla ensimmäinen todistus peruskoulun jälkeen, ja se voi olla iso onnistumisen kokemus, Lukkarinen sanoo.

Josen tulevaisuuden suunnitelmat muotoutuvat hiljalleen.

–  Selkeää suunnitelmaa ei vielä ole, mutta sosiaalista puolta olen miettinyt ja haluaisin työskennellä ehkä nuorten tai vanhusten kanssa, Jose kertoo.

Jaa artikkeli: