eija_pohjola

Terveisiä johtoryhmältä: Eija Pohjola

Hei, olen sosiaalityöntekijä Eija Pohjola. Työskentelen Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden parissa TYPissä. Olen mukana Kajaanin klubitalo Tönärin johtoryhmässä. Olen saanut olla mukana yhteistyökumppanina jo aivan Tönärin perustamisesta saakka. Klubitalo tarjoaa niin pitkäaikaistyöttömille kuin kuntoutujillekin kannustavan ympäristön ja monipuolista, kehittävää ja eteenpäin vievää tekemistä. Jokainen voi tulla sinne aivan omana itsenään. Toimintaa räätälöidään itse kunkin tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Monet klubitalon jäsenet ovat päässeet työelämään mukaan osa-aikatyön avulla. Tönäriltä saa myös vahvan tuen, jos tarvitsee apua opintojen eteenpäin viemiseen.

Onnea NY klubitalot 10 V juhlavuotenanne!

Jaa artikkeli: