Pienin askelin kohtia suuria muutoksia

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella tarjoaa laadukasta ja yksilöllistä opetusta haastavasti käyttäytyville ja erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Koulun vahvuutena on vahva yhteistyö koulun, kodin ja NYn asumispalvelujen kesken.

Nuorten Ystävien koulussa erityisopettajana työskentelevä Kati Kähkönen kertoo, että erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen koulunkäynti voi olla yleisessä peruskoulussa haastavaa. Nuorten Ystävien koulu tarjoaa pienryhmäopetuksessa joustavaa, yksilöllistä ja toiminnallista opetusta.

– Autismin kirjon lapsella voi olla haasteita muun muassa kommunikoinnin tuottamisessa ja asioiden ymmärtämisessä totuttuun tapaan. Kommunikaatiokeinon löytyessä, lapsi tulee usein paremmin ymmärretyksi ja haastava käyttäytyminen vähenee.

 

Kukaan ei ole erilainen

 

Pienryhmää opettava Kähkönen kertoo, että heillä panostetaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen eli kaikkien lasten piirteet ja ominaisuudet otetaan yksilöllisesti huomioon joka tilanteessa.

– Meillä täällä Nuorten Ystävien koulussa lapselle annetaan mahdollisuus erehtyä ja yrittää aina uudestaan. Meillä ei kukaan myöskään ole erityinen, sillä me kaikki olemme erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia, hän tiivistää.

– Oppilaan tullessa kouluumme, arvioimme aina oppilaan tuen tarpeen yksilöllisesti. Oppilaat opiskelevat erityisen tuen piirissä.

 

Kalenterin ja kuvien sanomaa

 

Pienryhmässä työskentelevä erityisopettaja Katrin Isojärvi kertoo toimivansa tällä hetkellä lähinnä autismin kirjoon kuuluvien lasten kanssa, joille kalenterilla ja kuvakommunikoinnilla on suuri merkitys.

– Teemme päivittäin useita yksilöllisiä sosiaalisia tarinoita kuvin ja selkokielellä mm. tavallisista arjen toiminnoista, jotta oppilaat kykenisivät hahmottamaan ja jäsentämään päiväohjelman mahdollisimman selkeästi. Mietimme hyvin tarkasti, mikä palaute toimii kunkin lapsen kohdalla parhaiten ja kuntouttavasti. Joskus paras palaute hyvin suoritetusta tehtävästä saattaa olla esimerkiksi saippuakuplien puhaltaminen. Meillä jokainen lapsi on oma ihana yksilönsä ja se mikä toimii toiselle, ei varmastikaan toimi toiselle, hän kuvailee.

 

Yksilöllisyyttä ja toiminnallisuutta

 

Erityisopettaja Kähkönen kertoo, että heillä koko koulun henkilökunta pyrkii ottamaan huomioon jokaisen lapsen yksilölliset ominaisuudet, piirteet ja herkkyydet erilaisissa tilanteissa.

– Koska osa meillä opiskelevista lapsista on aistiherkkiä, pyrimme huomioimaan esimerkiksi valoisuuden hämärtämällä valoja ja sulkemalla sälekaihtimia.

Kähkönen lisää, että koulussa on tarjolla myös erilaisia tukitoimia ja toimintamalleja lapselle silloin, kun hänen toimintakykynsä ja olotilansa niitä vaatii.

– Meillä haastavat tilanteet ratkaistaan helpottamalla oppilaan oloa. Silloin kun lapsi on esimerkiksi opetustilanteessa levoton, on parasta, että hän siirtyy avustajan kanssa toiminnallisiin tehtäviin, vaikkapa ulos laskemaan puita, kiviä tai pilviä leikin ja toiminnan keinoin, hän lisää hymyillen.

Jaa artikkeli: