Ryhmä kokemusasiantuntijoita, miehiä ja naisia todistukset ja ruusu kädessä

Autettavasta auttajaksi

Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke, joka tarjoaa yhteisöllistä matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

Kokemusasiantuntijuutta on lähdetty aktiivisesti toteuttamaan Oulun alueella. Verto ja Oulun kaupungin avopäihdepalvelut järjestivät yhteistyössä loka-marraskuussa kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kouluttajina toimivat Oulun kaupungin sosiaalityöntekijät Merja Laitila-Ukkola ja Minna Haaraoja sekä Verton ohjaaja Hanna Eskola. Koulutuksessa aloitti 16 toipujaa, joista jokaisen toipumistarina tai historia on erilainen. Mukana oli korvaushoidossa olevia, huumeiden käytön lopettaneita, alkoholismista toipuvia sekä henkilöitä, jotka oman riippuvuustaustansa lisäksi olivat paikalla myös läheisen roolissa. Koulutukseen osallistuneiden ikähaitari oli 18-65 -vuotta ja mukana oli sekä miehiä että naisia.

Suomessa päihdepuolen kokemusasiantuntijoita käytetään muun muassa päihdetyöntekijän työparina yksilövastaanotolla, kuntoutusryhmissä kertomassa omaa topimustarinaa, palveluiden kehittämistyössä ja vanhempainilloissa. Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus esimerkiksi päihdeongelmasta tai päihdeongelmaisen läheisenä olemisesta. Henkilö jolla on omakohtainen kokemus siitä, miltä kamppailu tuntuu ja mikä häntä itseään on auttanut toipumisen tielle.

– Vantaalle on palkattu Suomen ensimmäinen päihdepuolen kokemusasiantuntija, mutta Oulussa kokemusasiantuntijat työskentelevät pääasiassa vapaaehtoisesti. Kokemusasiantuntijan tärkein työkalu on oma tarina, jonka kertomista harjoitellaan kokemusasiantuntijakoulutuksessa, kertoo Eskola.

 

Kolme erilaista tarinaa

 

Vertossa huhtikuusta asti käynyt Jonna koki koulutuksen heti omakseen.

– Olen ollut korvaushoidossa reilun vuoden. Oman tarinan työstämisen aikaan ehdin käydä aika syvissä vesissä. Kyseenalaistin kaiken, jopa oman raittiuden. Kuitenkin kun oman tarinan käsitteli, olo helpotti. Enää ei tarvinnut salailla asioita tai elää kaksoiselämää.

Raimo puolestaan tuli koulutukseen avopäihdekuntoutuksen kautta. Raimo kokee, että pitkällä taustahistoriallaan ja kokemuksillaan hänen sanomisellaan voi olla toiselle suurta painoarvoa.

– Olen ollut muutaman kerran katkolla ja kuntoutuksessa. Korttikin on mennyt muutaman kerran. Joulukuussa tulee täyteen kolme vuotta siitä, kun korkki on laitettu kiinni. Minulla on ollut aikaa pureksia aihetta ja eheytyä. Jos jollakin on harhakuvitelmia – jos vaikka korkki on ollut kiinni kaksi kuukautta – niin voin sanoa, että ei sinusta ole kohtuukäyttäjiksi. Voin kysyä, että milloin on ollut esimerkiksi viimeisin positiivinen juomiskokemus. Sillä mitä sanon on painoarvoa, kun olen itse siellä suossa ollut. Haavoittuneessa tilassa oleva ihminen voi heittää naamarin pois, kun tulee keskustelemaan asioista oikeilla nimillä kokemusasiantuntijan kanssa. Tien alkupäässä oleva ihminen voi kokea, että minullakin on mahdollisuus, kun toinenkin on selättänyt ongelmat.

Heidillä tulee jouluna täyteen neljä vuotta korvaushoidossa. Hän etsii kuntouttavan työtoiminnan paikkaa, ja kokemusasiantuntijakoulutus on antanut rohkeutta lähteä tekemään ja kokeilemaan asioita.

– Poika vie päivän vapaa-ajasta suuren osan ja kotiin on liiankin mukava jäädä. Se mikä vaatii vaivaa, on hankalampaa. Ensimmäisen koulutuspäivän kun sai menemään, hoksasi että tämä on mukava juttu. Eka kerran kuulin koulutuksesta pari vuotta sitten, mutta silloin elämässä oli niin paljon kaikkea muuta enkä ollut valmis siihen. Omahoitaja sanoi, että olisin hyvä tässä ja nyt haluan jakaa omaa tarinaani.

Heidin, Jonnan ja Raimon puhe on rauhallista; omaa tarinaa on mietitty pitkään ja kaikkien puheesta välittyy vilpitön halu auttaa.

– Kokemusasiantuntijakoulutuksen myötä autettavasta tulee auttaja. Itse jää yleensä kuitenkin saannin puolelle, kun löytää uusia puolia itsestä ja omasta tarinasta. Kokemusasiantuntija kokee, että ihmisen seuraavalla valinnalle toisen omalla tarinalla on merkitystä, Eskola sanoo.

Nyt valmistuneet kokemusasiantuntijat odottavat yhteydenottoja päästäkseen aloittamaan työnsä.

– Omassa ajatusmaailmassa on täytynyt tapahtua iso muutos, jotta omaa tilannetta voi katsoa objektiivisesti. Avopäihdepuolella keskusteluryhmään kaivataan vetovastuuseen kokemusasiantuntijaa. Se on hyvä foorumi, koska siellä on eri tilanteessa olevia ihmisiä ja pystyn kohtaamaan heidän tuntemuksensa siellä. Koulutuksen käyminen on tavallaan ollut julkisesti kaapista ulostulo. Näin pitkällä historialla koin tämän olevan hyvä juttu, Raimo pohtii työtä kokemusasiantuntijana.

Jonna vetää Vertossa vertaistukiryhmää korvaushoidossa oleville ja sitä suunnitteleville. Keskusteleva ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja vastuuhenkilönä toimiminen tuntuu luontevalta. Heidiäkin on jo kysytty alustavasti ensi vuoden tapahtumiin, joissa käydään lastenkodeissa ja ammattilaistilaisuudessa.

– Tällä hetkellä olen tavallaan tyhjä kangas. Olen saanut nyt työkalun, millä voin sysätä muita paremmalle tielle. Kokemusasiantuntijana pääsen haastamaan itseni ja voin auttaa muita.

Jaa artikkeli: