Asiakkaat mukana työntekijöiden rekrytoinnissa

Asiakkaiden mukanaolo aivan kaikessa, myös uusien työntekijöiden rekrytoinneissa, on lähtöisin klubitaloista ja niiden ideologiasta. Tästä on NYn sosiaalisen työllistymisen toiminnoissa kuten Valmennuspaja Mahiksella, kokemusta jo useiden vuosien ajalta. NYn klubitalojen ja valmennuspajojen rekrytointimallissa työhaastattelutilanteessa on mukana vähintään kaksi asiakasta ja kaksi työntekijää.

 

Konkretiaa ja tasavertaisuutta

 

Työhönvalmentaja Heidi Honkala on työskennellyt valmennuspaja Mahiksella nyt reilut puoli vuotta. Hän on ollut useammassa työhaastattelussa.

– Kaiken A ja O on, että on oma itsensä. Se kantaa pisimmälle. Ryhmähaastatteluissa tulee näkyviin miten kohtaa ihmisiä, sillä se on tärkeää. Tulee esille taidot, joita työhönvalmentajana tarvii joka päivä.

Mahiksen vastaava työhönvalmentaja Anu Lappalainen on samaa mieltä.

– Kyllä. Me halutaan sitä konkretiaa. Hyvä työntekijä sopii sekä nuorten parissa työskentelyyn, että siihen työyhteisöön, Anu toteaa.

Haastattelutilanteessa hakija näkee millaisessa yhteisössä tekisi töitä, kertoo Anu. Myös Heidin mielestä haastatteluprosessissa näkyy Mahiksen toiminnan ideologia ja tasavertaisuus. Asiakkaiden osallisuudesta rekrytoinnissa Mahiksella on tosi hyviä kokemuksia.

-Se on se peruspilari tässä hommassa. Asiakkaat ovat mukana tasavertaisina koko haastatteluprosessissa. Sopivan työntekijän valinta lähtee asiakkaiden tarpeista, toteaa Anu.

 

Kokemuksia ja opetuksia

 

Anu ja Heidi haastavat muutkin työyhteisöt ottamaan asiakkaat mukaan rekrytointiprosesseihin.

– Asiakkaat ovat kuitenkin sitä tärkeintä pääomaa ja heillä on paras tieto työpaikasta ja sinne sopivista henkilöistä. Lisäksi asiakkaat ovat kokeneet päässeensä vaikuttamaan aidosti, Anu ja Heidi kertovat.

Mahiksen nuoret Riitta ja Pertti ovat samaa mieltä Anun ja Heidin kanssa. Mukanaolo uusien työntekijöiden valinnassa on antanut molemmille kokemusta ryhmähaastattelutilanteista.

– Tietää, että ei tarvitse olla koko ajan äänessä, muttei ole hiljaakaan. Osaa olla keskustelussa mukana, kertoo Riitta haastattelutilanteista saamaastaan opista.

Pertti sanoo oppineensa haastattelutilanteista lähinnä sen, millainen niissä kannattaa olla ja millainen ei. Riitta on saanut kokemuksia tasavertaisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuudella on ollut positiivisia vaikutuksia hänen itsetunnolleen. Pertti on saanut hyviä kokemuksia haastattelijana toimimisesta.

Niin johto-, työntekijä- kuin asiakastasollakin on saatu hyviä kokemuksia asiakkaiden osallisuudesta rekrytoinnissa. Työntekijöihin ollaan oltu tyytyväisiä ja Heidi on saanut haaveitaan vastaavan työn. Asiakkaat ovat saaneet kokemuksia tasavertaisuudesta ja he ovat oppineet paljon haastattelutilanteista.

Jaa artikkeli: