Tukea 0–16 vuotiaiden lasten kasvatukseen Vanhempien Akatemiassa

Vanhemmuusryhmät tarjoavat tietoja ja työkaluja vanhemmuuteen. Tavoitteena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään haasteellisia tilanteita lasten kanssa tunnistaen myös omia tunnetiloja.

Järjestämme ryhmiä ja luentoja ympäri vuoden. Tarkista ajankohtaiset ryhmät ja luennot tapahtumakalenteristamme.

Lue lisää vanhemmuusryhmistämme alapuolelta, ja ota yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeen kautta!

Vanhemmuuden työkalupakki –myönteisiä kasvatusmenetelmiä lapsiperhearkeen

Vanhemmuuden työkalupakki on 2–6-vuotiaiden ja 7–10-vuotiaiden lasten vanhemmille järjestettävä vanhemmuusryhmä verkossa. Kuudesti kokoontuvan ryhmän tavoitteena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä arjessa sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm. 

  • Tunteet, tarpeet ja tunteiden säätely
  • Kannustaminen, kehuminen ja lapsen motivointi
  • Rutiinit ja rajojen asettaminen

Ensitietoa vanhemmille ADHD-arkeen -strategiakurssi 

Vanhempien Akatemia® järjestää maksuttomia verkkokursseja 4–12-vuotiaiden sekä 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille, joiden lapsilla on ADHD. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa verkossa ja kurssin aikana käydään läpi 15 arkea helpottavaa strategiaa. Jokainen kurssille osallistunut vanhempi saa sähköisen oppaan. 

Ryhmäkertojen sisällöt: 

  1. Hyvä tietää ADHD:stä 
  2. ADHD perheessä 
  3. Näin autat lapsia selviytymään paremmin arjessa 
  4. Ristiriitatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen 
  5. Yhteiskunnan tuki

TunneNuori-vanhemmuusryhmä 12–16-vuotiaiden nuorten vanhemmille.

TunneNuori-vanhemmuusryhmä on verkossa järjestettävä ryhmä 12–16-vuotiaiden nuorten vanhemmille. Nuoruus on elämänvaiheena täynnä muutoksia, jotka hämmentävät ja haastavat paitsi nuorta itseään, myös vanhempia. Ryhmän tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä nuoren elämän kipukohdista sekä antaa työkaluja nuoren tukemiseen ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen nuoren ja vanhempien kesken.

Vanhemmuusryhmässä vanhempi saa työkaluja mm. myönteiseen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiseen sekä nuoren itsetunnon vahvistamiseen. Ryhmän sisältöinä ovat ohjaajien alustukset ja tehtävät sekä niiden pohjalta herännyt keskustelu ryhmän kesken. Ryhmän ohjaaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin ennen ryhmän alkua ja keskustelee vanhempien toiveista ryhmän sisältöön liittyen.

Lapsuuden hankalien kokemusten vaikutus vanhemmuuteen

Vanhemmuus on yksi haastavimmista tehtävistä elämässämme. Oma lapsuutemme vaikuttaa aina jollain lailla vanhemmuuteemme. Jos lapsuutemme on pitänyt sisällään kipeitä kokemuksia – on vanhemmuus todennäköisesti vielä haastavampaa. Usein emme välttämättä edes tunnista näiden yhteyttä. Emotionaalinen traumatisoituminen ja elämän hankalat kokemukset ovat paljon luultua yleisempiä.

Verkkoluennon lisäksi järjestämme kuuden kerran verkkovanhemmuusryhmän, jonka tarkoituksena on syventää ymmärrystä kokemustemme vaikutuksesta vanhemmuuteen sekä tarkastella näkökulmia, miten niihin voisi itse vaikuttaa sekä harjoitella erilaisia itse- ja kanssasäätelykeinoja. Teemoja käsitellään psykoedukaation ja kirjoittamisen keinoin turvallisesti. Ryhmässä korostuu vertaisuus ja kokemusten vaihto luotettavassa ja ymmärtävässä hengessä.

Vanhempien Akatemia®

Vanhempien Akatemiaan® ovat tervetulleita kaikki 0–16-vuotiaiden lasten vanhemmat, niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia® on tutkittuun tietoon, …

Tutustu

Torikatu 28 , 90100 Oulu

050 568 5410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Vapaudentie 32–34 A 3–4, 60100 Seinäjoki

044 081 9958 / 044 748 6713

komiasti.opintiella@nuortenystavat.fi