Henkilöstörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät ry

Rekisterin nimi

Henkilöstörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Nuorten Ystävät yhteisön henkilöstön tietoja, jotka liittyvät työsuhteen hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on työnantajan lakisääteiset velvoitteet sekä työnantajan ja työntekijän välinen työsuhde.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot: nimi, henkilönumero, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinkunta, lähiomaisen yhteystiedot (nimi, puhelinnumero) ja valokuva.

Lisäksi keräämme seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot
 • Koulutustiedot ja kopiot tutkintotodistuksista
 • Työkokemustiedot ja kopiot työtodistuksista
 • Kehityskeskustelutiedot
 • Vuosilomatiedot
 • Palkkatiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Rikostaustaotteen tarkistustieto (päivämäärä)
 • Ay-valtakirjat
 • Maksukieltomääräykset (ulosottotiedot)
 • Henkilökuntaetuustiedot
 • Sairaspoissaolotiedot
 • Muut poissaolotiedot
 • Työntekijöiden työvuorotiedot
 • Työnhakijan henkilö-, koulutus-, työkokemus- ja osaamistiedot ja muut mahdolliset seikat, joilla työnhakija haluaa mahdollisesti vaikuttaa valintaan.
 • Työaikatiedot
 • Sairaustodistukset

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään työsuhteen keston ajan.

Työsuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään laissa määrätyn ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Työntekijöitä koskevia tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen luovutus tapahtuu vain lakisääteisesti (esim. työterveyshuolto, vakuutusyhtiö) tai viranomaistahojen määräämällä tavalla (esim. verottaja, eläkelaitokset, Kela, ay-jäsenjärjestöt).

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tiedonsaantioikeuteen perustuvasta pyynnöstä.

Tietoja voidaan luovuttaa kilpailutusten tarjousvaiheessa, silloin kun palvelun ostajalla on sille perusteltu syy.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.