Puskaradiosta somestrategioihin

Anu, Klubitalo Pönkkä | 1.4.2019

Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen (2018-2020) yhtenä tavoitteena on lisätä klubitalotoiminnan tunnettuutta muun muassa viestintää kehittämällä. Pönkässä olemme osa suurempaa kokonaisuutta, yksi Suomen 23:sta klubitalosta. Yhdessä nostamme klubitaloja esille ja mahdollistamme uusien klubitalojen syntymisen. Yhteistyössä on voimaa!

Pönkässä onkin viime syksyn ja alkaneen vuoden aikana tartuttu toimeen viestinnän kehittämisen osalta. Viime vuoden lopulla kehitimme taloa viiden Verkon vahviste -työpajan avulla. Työpajoissa pohdimme yhdessä talomme vahvuuksia, kehittämisen paikkoja, kohde- ja sidosryhmiä, viestinnän kanavia, osaamista ja sitä, millaisena haluamme näkyä ulospäin ja mikä on ydinviestimme. Joulun tienoilla tehdyn sidosryhmäkyselyn perusteella viestintämme on jo nyt lähes kiitettävällä tasolla, mutta siltikin voimme edelleen pohtia sen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta

Erityisesti sosiaalisesta mediasta on tullut yhä tärkeämpi osa viestintää isoillakin yrityksillä. Ei ole yhdentekevää, mitä kanavia käytetään. On tärkeää, että viesti saavuttaa kohderyhmän. Viestintä kannattaa siis keskittää niille kanaville, joita kohderyhmämmekin käyttävät. Keväällä hioimmekin somestrategioitamme ja mietimme yhä tarkemmin, millä kanavilla, kenelle ja kuinka usein viestimme.

Klubitalon viestinnässä on otettava huomioon myös taustaorganisaatio ja sen määrittelemät rajat. Keskustelua Pönkän viestinnästä on käyty siis paitsi muiden klubitalojen kesken, myös oman organisaation ja talon kesken. Taustaorganisaatio määrittää muun muassa sen, millainen visuaalinen ilme erilaisilla viestintäkanavilla on. Paitsi että olemme osa Suomen klubitalojen verkostoa, olemme myös osa Nuorten Ystävien laajaa organisaatiota. Voitkin nähdä NYn tutun vihreän värimaailman ja logon myös Pönkän Facebookissa, Instagramissa ja tänä vuonna uudistetuilla kotisivuilla.

Sosiaalisen median mahdollisuudet eivät ole vähenemässä, vaan pikemminkin päinvastoin. Pönkässä päätimme panostaa viestinnässä kotisivujen lisäksi Facebookiin ja Instagramiin. Kotisivuille kokoamme kattavasti yleistä informaatiota talon toiminnasta, kuten viikko-ohjelman tai tietoa talon tapahtumista. Facebookin yhteisösivumme toimii nopeana tiedotuskanavana muun muassa sidosryhmille ja on kaikkien Facebookia käyttävien saatavilla. Instagram on asteen ”kepeämpi” viestintäkanava, josta on helppoa jakaa nopeasti sisältöä myös Facebookiin. Yhtenä tavoitteena somekanavien käytölle on verkostoituminen muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaikesta ”somettelusta” huolimatta ei pidä unohtaa kasvokkain tapahtuvaa viestintää tai ”puskaradiota”. Talokokoukset, kehittämisiltapäivät, työnohjaukset sekä päivittäinen työnjako ovat tehokkaita viestimisen paikkoja, joissa jäsenillä on mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin ja vaikuttaa siihen, millainen talo on. Viestiminen ei siis ole pelkästään ulospäin suuntautuvaa, se on vuoropuhelua viestijien välillä.

Nähdään ja kuullaan!

Aurinkoisin terveisin, Anu

Jaa artikkeli: