#parempipalvelupolku moniammatillisena yhteistyönä tulevaisuuden tarpeisiin

Valpas 2 | 6.6.2022

Nuorten Ystävät ry:n VALPAS 2 -hanke ja Lapin sairaanhoitopiiri psykiatrisen hoidon tulosalue ovat yhdessä Kittilän ja Posion kuntien kanssa aktiivisesti kehittäneet haitallisesti päihteitä käyttävän asiakkaan palvelupolkua Lapissa. Työ ulottui peruspalveluista erikoisairaanhoitoon ja siihen osallistui mittava joukko niin julkisen sektorin toimijoita, kokemustoimijoita kuin järjestöjen edustajia. Lisäksi työskentelyssä tehtiin tiivistä yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

”Lapissa yhteiskehittäminen ja molemminpuolinen oppimisprosessi käynnistyi tekemisen meiningillä. Kehittämistyöhön osallistui henkilöstöä organisaatioiden eri tasoilta perustyöstä johtoportaaseen”, Kati Paasovaara VALPAS 2 -hankkeesta Nuorten Ystävät ry:stä toteaa. ”On koko Lapin etu, että työtä on tehty yhdessä”, Paasovaara kiteyttää.

Palvelupolun mallinnus oli prosessi, joka sisälsi eri vaiheita nykytilan kartoituksesta palvelumuotoilukoulutusten kautta työvälineiden rakentumiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Sektorirajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden kesken sujui hyvin ja työn tulokset ovat hyödynnettävissä koko Lapin alueella. Kehittyvät työvälineet mahdollistavat tiiviin yhteistyön, konsultaatiomahdollisuudet sekä tietoa ja tukea haitallisesti päihteitä käyttävän asiakkaan kanssa työskenteleville. Arkisten työvälineiden sekä selkeän mallin avulla pystymme vahvistamaan asiakkaan palvelupolkua.

”Alussa me kuljimme tätä polkua ja myöhemmin polku kulkee meissä”, suunnittelija Tanja Sälevä (LSHP) kuvaa yhteistä tekemistä. ”Tästä on helppo jatkaa vahvistamaan polkua entistä paremmaksi”, Sälevä jatkaa.

 

Yhteistyö- ja konsultaatioalustan jalkauttamiseksi järjestettiin #parempipalvelupolku-somehaastekampanja, jossa haastettiin lappilaiset toimijat lisäämään yhteistietonsa yhteistyö- ja konsultaatioalustalle.

 

Osallistuneiden kesken arvottiin työyhteisöpalkinto, jonka voitti Lapin ensi- ja turvakodin Avopalvelu Tuulia. ”Avopalvelu Tuuliassa tuemme vauvaa odottavia sekä pikkulapsiperheitä. Tarjoamamme tuki muodostuu lapsilähtöisestä päihdekuntoutuksesta sekä lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutussuhteen vahvistamisesta”, Tuuliassa vastaavana sosiaalityöntekijänä työskentelevä Paula Isokangas kertoo.

 

Yhteistyö- ja konsultaatioalustan täydentämistyö etenee edelleen, vaikka somehaastekampanja päättyikin. Tavoitteena on kerätä yhteen kaikki Lapin toimijat ja palvelut, mukaan pääse tällä hetkellä Tanja Sälevältä saatavan linkin kautta.

 

”On ollut hienoa olla yhteisessä työssä mukana ja seurata hankkeen työn etenemistä. Yhteinen tahtotila on muuttunut konkreettiseksi, merkittäväksi kehittämistyöksi, jonka työn tuloksia voidaan hyödyntää koko rakentuvalla Lapin hyvinvointialueella”, VALPAS 2-hankkeen projektipäällikkö Sanna Laine Nuorten Ystävät ry:stä toteaa.

 

Yhteinen työ jatkuu myös jatkokehittämistoimilla. Jatkotyönä on nykyisen työn kääntäminen saamenkielille, konsultaatiomallin luominen sekä edelleen yhteistyö- ja konsultaatioalustan täydentäminen ja mallin jalkauttaminen. Merkittävänä jatkokehittämistyönä on myös haitallisesti päihteitä käyttävän asiakkaan digihoitopolun rakentaminen Lapin sairaanhoitopiirin ja Kittilän kunnan yhteistyönä ja VALPAS 2-hankkeen mahdollistamana. Monisektorista päihdeasiakkaan digihoitopolkua rakennetaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa peruspalveluista erikoissairaanhoitoon ulottuen, kun prosessit ovat yleensä olleet erikoissairaanhoito-omisteisia.

 

Lisätiedot ja tiedustelut:

 

Tanja Sälevä, suunnittelija, LSHP p. 040 662 3770 tai tanja.saleva@lshp.fi
Sanna Laine, projektipäällikkö, Nuorten Ystävät ry p. 044 5512 408 tai sanna.laine@nuortenystavat.fi

#parempipalvelupolku-somehaastekampanjan työyhteisöpalkinnon arvonnan onnettarena toimi Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Arja Sutela (kuvassa vasemmalla), oikealla Tanja Sälevä (LSHP).

 

Jaa artikkeli: