Mikä sinusta tulee isona?

Anne-Mari ja Taija, Klubitalo Pönkkä | 4.3.2019

Lapsena meiltä usein kysytään: ”Mikä sinusta tulee isona?” Tämä on vaikea kysymys usein myös aikuisuuden rajapyykin ohittaneelle ihmiselle tiedostaa ja pohtia. Ja sitä on hyvä kysyä itseltään aika ajoin. Omien vahvuuksien löytäminen ja realistinen arviointi, omien kiinnostuksen kohteiden tiedostaminen sekä usko omiin kykyihin ovat osa kykyä luoda ammatilliseen identiteettiin ja työelämään liittyviä unelmia, toiveita ja tavoitteita. Usein opintoja suunnittelevien kanssa keskustellessa törmää epävarmuuteen ja uskon puutteeseen. Mistä tiedän onko tämä ala minua varten? Jaksanko tehdä työtä pitkällä tähtäimellä? Kykenenkö suoriutumaan opinnosta? Nämä ovat muun muassa niitä kysymyksiä, joihin opiskelusta unelmoiva pysähtyy tuon tuosta.

”Unelmointi on ihmisen tärkein ominaisuus”. Joskus kuitenkin yksilö tarvitsee myös tukea ja toiminnallista rakennetta omien unelmien rakentamiseen ja hahmottamiseen. Koska unelmiahan voi alkaa tehdä todeksi vasta, kun ne uskaltaa sanoa ääneen. Työ- ja opintoyksikkö lähti helmikuussa unelmointimatkalle Unelmakeidas-työpajan merkeissä. Unelmakeidas tarjoaa mm. mahdollisuuden hetken pysähtymiseen, itsensä kuuntelemiseen, uusien näkökulmien löytymiseen ja rohkaisee kulkemaan kohti omia unelmia antaen suuntaa elämääsi. Unelmakeitaalla ensimmäisenä kurssipäivänä jokainen osallistuja tekee oman unelmakartan ja toisena päivänä niitä käydään läpi tehden yhdessä Unelmakeidas-kirjan tehtäviä. Unelmakeitaan jälkeen nyt maaliskuussa järjestetään Voimavaravalmennus, Unelmakeitaan jatko-osa. Siinä puolestaan tarkastellaan omia voimavaroja eri näkökulmista. Valmennuksessa pyritään kannustamaan osallistujaa löytämään omia vahvuuksia ja sen myötä tuo myönteisiä muutoksia arkeen.

Valoisat aamut, lintujen liverrys ja tippuvat räystäät sekä unelmointiin herääminen ovat yhtä varmoja kevään merkkejä kuin opiskelupaikkojen yhteishaku ja kesätyöpaikkojen metsästys. Klubitalo Pönkässä tuleviin yhteishakuihin on valmistauduttu infotilaisuuksien merkeissä, joissa omaa toimintaansa ja koulutuksiaan on käynyt esittelemässä Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattioppilaitos ja Luovi. Koulutuskentän hahmottaminen ja itselle sopivan koulutusalan sekä opiskelumuodon löytyminen haastavat keväällä opintojaan pohtivia.

Viimeisten vuosien aikana opintojen kentässä on käynyt myllerrys ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa on ruodittu mm. koulutuksen laatua, opinto-oikeuksien rajausta, opintotukileikkauksia sekä ammatillisen koulutuksen reformia. Kaiken toiminnan tavoitteena on ollut sujuvoittaa opintoihin pääsyä ja suorittamista sekä ehkäistä opintojen keskeytystä.

Korkeakouluissa on otettu käyttöön ensikertalaisten kiintiö ja yhden paikan sääntö, joiden tavoitteena on helpottaa erityisesti niiden opiskelijoiden sisäänpääsyä, joilla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, joka yhdisti nuoret ja aikuiset samoihin koulutuksiin. Ehkä kaikkein näkyvin ja uuden uusi lakimuutoksen mukanaan tuoma asia on jatkuva haku kaikille ympäri vuoden. Yhteishaussa ammatillisiin opintoihin voi puolestaan tätä nykyä hakea vain ne, joilla ei ole vielä ammatillista koulutusta. Uudistuksessa painotetaan myös opintojen henkilökohtaistamista, mikä tarkoittaa, että jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan ja/tai opettajan kanssa. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan ottaa entistä paremmin huomioon aikaisempi esim. työkokemus ja koulutus. Jos esimerkiksi sinulla on jo ammatillinen koulutus ja olet työssä, voit suorittaa työn ohessa vain jonkin tietyn erityisen osaamisalueen. Lisäksi lakimuutos mahdollistaa oppisopimuksen suorittamisen osaamiskokonaisuuksittain, jolloin työnantajan ei tarvitse sitoutua oppisopimuskouluttajaksi koko tutkintoon. Nykyinen kolmiasteinen tutkintojärjestelmä, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto kuitenkin säilynyt. Opiskelijalla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia valita erilaisia erikoistumisia tutkinnon sisällä, joskin tutkintojen määrää vähennettiin.

Klubitalo Pönkässä opintoihin liittyviin asioihin jäsen voi pureutua oman työhönvalmentajan kanssa, mutta myös työ- ja opintoyksikössä. Siellä saa neuvontaa ja ohjausta opintoasioihin liittyen. Jäsenen kanssa voidaan yhdessä pohtia ja tutkia erilaisten ammattien sopivuutta itselle. Helppo tie kartoittaa omia vahvuuksia ja ominaisuuksia suhteessa kiinnostuksen kohteisiin ovat erilaiset ammatinvalintatestit. Niiden kautta voi saada osviittaa itselle soveltuvasta ammatista. Mutta kuinka sitten varmistua koulutusalasta?

Internetin ihmeellinen maailma on täynnä erilaisia esittelyjä ja videoita koulutusaloihin ja ammatteihin liittyen. Myös koulutuskokeilut mahdollistavat koulutusalaan tutustumisen. Keväällä Klubitalo Pönkän jäsenille avautui myös uusi mahdollisuus käydä tutustumassa ammattikorkeakouluopintoihin, kun Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakummitoiminnan kautta. Opiskelijakummitoiminnassa yksilöllä on mahdollisuus mennä seuraamaan päiväksi opiskelijaelämää ja opiskelua itseä kiinnostavan koulutusalan opintojen parissa opiskelijakummin seurassa. Pönkästä tähän mahdollisuuteen ei ole tartuttu vielä suurin määrin, mutta vähät kokemukset ovat osoittaneet toimintamallin mielekkääksi ja toimivaksi.

Odotamme teitä unelmoimaan kevät auringon siivittämiä opiskelu haaveita ja työelämän toiveita työ- ja opintoyksikössä viikon jokaisena arkipäivänä.

Terveisin,

Anne-Mari ja Taija

Jaa artikkeli: