Kohtaantoan ensimmäinen vuosi on täyttynyt hyvistä kohtaamisista

Projektipäällikkö Taija Hirvonen | 30.5.2024

Hankemaailmassa puhuttaa usein hankkeesta saatavat hyödyt ja saavutetut tavoitteet. Näitä pohdimme mekin usein Kohtaantoa-hankkeessa. Mitä olemme tehneet? Mitä on saavutettu? Olemmeko onnistuneet luomaan uutta? Olemmeko synnyttäneet toimintamalleja, joilla on mahdollisuus elää hankkeen päättymisen jälkeenkin? Kesäkuussa 2024 hankkeemme saavuttaa puolenvälin rajapyykin. On välitilinpäätöksen aika.

Kohtaantoassa pyrimme löytämään ratkaisuja työnhakijoiden ja työnantajien kohtaannon parantamiseksi. Tämä tapahtuu kehittämällä uravalmennus- ja työnantajatyöskentelyn malleja. Kehittämisen keskiössä ovat ne toimintamallit, joiden avulla voimme mahdollistaa työelämän kohtaamisia. Mutta mitä tämä tarkoittaa lukuina?

Hankkeen toiminta-aikana meille on ohjautunut kaiken kaikkiaan 208 työnhakijaa. He voivat saada uravalmentajan tai työnantajakoordinaattorin palveluita tai vaihtoehtoisesti molempia. Tavoitteena on, että työnhakijat pääsevät kiinni työelämään. Ihanteellisimmassa tilanteessa tämä tarkoittaa palkkatyötä, mutta matkalla tähän tavoitteeseen hyödynnetään myös palkkatuettua työtä ja työkokeilua. Joidenkin työnhakijoiden kohdalla opinnot ovat tarpeellinen välietappi työelämän polulla. Kohtaantoaan tulleista asiakkaista 47 % on päässyt kiinni työelämään tai lähtenyt opintojen polulle.

Avain onnistumiseen

Mikä on tämän onnistumisen takana? Uravalmennuksella luonnollisesti vahvistetaan työnhakijan työnhakutaitoja sekä kohdennetaan työnhakua. Lisäksi työnhakijoiden työelämään etenemiseen on vaikuttanut mitä merkittävimmässä määrin kohtaamiset. Niiden takana on työnantajakoordinaattoreiden tekemä työnantajatyö, jossa työnantajalle mahdollistuu matalakynnyksen rekrytointimallit sekä työnantajakohtainen tuki rekrytointiprosessiin. Työnantajia tuetaan vaihtoehtoisen rekrytoinnin toimintamallin haltuunotossa.

Työnantajia Kohtaantoassa on kohdattu paljon. Hankeaikana olemme olleet yhteydessä 272 työnantajaan. Heistä 89 % on saanut vaihtoehtoisen rekrytoinnin infon ja 39 % on lähtenyt toteuttamaan vaihtoehtoista rekrytointia.

Perinteisen työnhakijaedellä tapahtuvan työnantajatyön sekä yritysvierailujen rinnalla olemme kehittäneet uutta. Olemme mahdollistaneet kohtaamisia muun muassa Työkohtaamojen ja Toimialakohtaisten lyhytvalmennusten kautta.

Työkohtaamo on työnantajan ja työnhakijan kohtaamispaikka, jonka tarkoitus on helpottaa rekrytointia. Järjestämme Työkohtaamot aina työnantajan tarpeiden mukaisesti, mutta niistä hyötyvät myös työnhakijat. Työkohtaamojen kautta työtä ovat löytäneet myös sellaiset työnhakijat, jotka eivät ehkä papereiden perusteella olisi tulleet valituksi haastatteluun.  Vuoden aikana järjestimme yhdeksän Työkohtaamoa, joissa kävi 61 työnhakijaa. Heistä työllistyi 25 %. Työkohtaamon kautta on työllistynyt myös työnhakijoita, jotka eivät ole olleet hankkeen asiakkaita. Onnistuneiden rekrytointien lisäksi työnantajat ovat olleet erityisen tyytyväisiä tämän rekrytointimallin helppouteen, nopeuteen ja resurssitehokkuuteen.

Miten tästä eteenpäin?

Lukujen valossa hankeemme tuloksia tarkasteltaessa voimme olla syystäkin tyytyväisiä. Olemme kohdanneet merkittävän määrän työnantajia sekä työnhakijoita, ja toimintamme kautta olemme kohtauttaneet heitä onnistuneesti. Paras tulos on kuitenkin ollut tyytyväiset asiakkaat. Heidän tyytyväisyytensä on kummunnut onnistuneista rekrytoinneista, vahvistuneesta osaamisesta ja uuden oppimisesta. Tärkeää on myös se, että niin työnhakijat kuin työnantajat ovat kokeneet, että heillä on ollut rinnalla kulkija, joka on tukenut heitä rekrytointiprosessissa ja työnaloituksessa.

Miten tästä eteenpäin? Palautteessa tärkeimmäksi tekijäksi on noussut kohtaamisten mahdollistaminen. Tulevaisuudessa tulemmekin edelleen kehittämään erityisesti niitä toimintamalleja, jotka mahdollistavat työnantajan ja työntekijän kohtaamiset.

 

Jaa artikkeli: