Sote-järjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

Ajankohtaista | 12.4.2024

Mediatietojen mukaan Suomen hallituksen ensi viikon kehysriihessä suunnitellaan 100 m€ sote-järjestöjen leikkauksien aikaistamista jo vuodelle 2025. Leikkaukset alue- ja paikallistason järjestöjen rahoituksesta voivat vaarantaa koko niiden toiminnan ja uhkaavat suoraan niiden mahdollisuuksia auttaa ihmisiä.

Järjestöjen toimintaan panostaminen ei ole vain taloudellinen investointi, vaan se vahvistaa myös yhteiskunnan vakautta, demokratiaa ja kriisivalmiutta. Järjestöjen hyvinvointityö vähentää kustannustehokkaasti tarvetta korjaaviin palveluihin ja mahdollistaa paikallisen toiminnan, joka edistää kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Yksistään Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä noin 650 on sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai -yhdistystä. Järjestöt ovat olennaisia toimijoita alueen kunnissa ja hyvinvointialueella, tarjoten hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta.

Järjestötoiminnan monipuolisuus kattaa matalan kynnyksen tuen ja palvelut, ihmisten auttamisen, vertaistoiminnan, harrastustoiminnan sekä tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisen. Paikalliset ja alueelliset järjestöt ovat asukkaiden toiminnan ja toisistamme välittämisen paikkoja, eivät organisaatiohimmeleitä.

Nuorten Ystävien väistyvä pääsihteeri Arja Sutela on yli 30-vuotisen sote-uransa aikana nähnyt järjestöjen mittavan vaikutuksen osana yhteiskunnan ennaltaehkäisevää sote-työtä.

”Järjestöiltä leikkaaminen ei tuota säästöjä, vaan lisää kuluja muualle. Ihmisten, erityisesti nuorten, pahoinvoinnin lisääntyessä leikkaaminen olisi todella lyhytnäköistä. Nuorten tukemisella on myös suuri kansantaloudellinen merkitys, koska he maksavat eläkkeemme tulevaisuudessa. Sote-järjestöjen ennaltaehkäisevä työ vähentää merkittävästi kriisiytymisiä niin perheissä kuin yksilötasolla. Järjestöille myönnetty avustus palautuu yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin.”, Sutela kommentoi.

 

Järjestöt ovat lisäksi huomattavia työllistäjiä ja elinvoiman lisääjiä maakunnassa. Järjestöt tarjoavat tukityöllistymisen kautta polkuja työelämään. Järjestöissä työskennellään niin palkan kuin vapaaehtoisten suuren sydämen voimalla – rintarinnan.

On elintärkeää säilyttää sote-järjestöillä vähintään nykyinen rahoituksen taso, jotta voimme varmistaa järjestöjen pitkäjänteisen ja merkittävän työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.

 

Nuorten Ystävät ry on mukana Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen 12.4.2024 yhteisessä kannanotossa, jossa vedotaan alueen kansanedustajiin. Uutisessa on hyödynnetty kansanedustajille osoitetun kannanoton tekstiä.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 9.4.2024 kannanoton voit lukea esimerkiksi Sininauhaliiton sivuilta täältä.

Jaa artikkeli: