käsi ottaa kiinni kädestä

Päihdetoimijoiden verkosto vetoaa päättäjiin: Päihderiippuvaisten läheisten palvelut on turvattava

Ajankohtaista | 4.4.2023

Päihderiippuvaisten läheisillä on lain mukaan oikeus tukeen, mutta silti moni läheinen jää ilman tarvitsemaansa apua. Päihdetoimijoista koostuva verkosto vetoaa hyvinvointialueiden päättäjiin läheisten palveluiden turvaamiseksi.

Suomessa arviolta ainakin miljoona ihmistä kokee haittaa perheenjäsenen tai muun tärkeän ihmisen päihteiden käytöstä.*

Läheisten kokema kuormitus voi johtaa elämänlaadun heikkenemiseen, työkyvyn alenemiseen ja pahimmillaan ennenaikaiseen eläköitymiseen. Vaikka päihteitä käyttävien läheiset ovat lain mukaan oikeutettuja tukeen, he jäävät liian usein vaille tarvitsemiaan palveluita, joita ei ole tarjolla riittävästi.

Panostamalla läheisten psykososiaaliseen tukeen voimme ehkäistä inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kriisin syvenemistä.

Huolehdithan päättäjänä, että

• läheisten oikeus tukeen toteutuu alueesi päihdepalveluissa ja perusterveydenhuollossa.
• läheisiä kohtaavat ammattilaiset osaavat ohjata läheiset heille kuuluviin palveluihin.
• läheisille on tarjolla monenlaisia palveluita kuten neuvontaa, keskusteluapua ja vertaistukea.
• järjestöjen toimintaedellytykset turvataan, koska järjestötoimijoilla on laaja osaaminen läheistyöstä ja apua saa matalalla kynnyksellä.
• kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.

Taustatietoja:

• Hyvinvointialueilla on lain mukaan velvollisuus tarjota päihderiippuvaisten läheisille heidän tarvitsemansa palvelut (sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolaki, ks. hallituksen esitys).
• Läheisten oikeus saada palvelua ei toteudu ja alueelliset erot ovat suuret.
• Läheiset hakevat pitkään apua ensisijaisesti päihteitä käyttävälle, eivätkä välttämättä itse tunnista omaa tuen tarvettaan. Monet hakevat tukea vasta jaksamisensa äärirajoilla.
• Terveydenhuollossa läheisten tuen tarvetta ei tunnisteta, eikä osata ottaa puheeksi.

*Suomessa on noin 431 100–444 300 amfetamiinia, opioideja tai alkoholia ongelmallisesti käyttävää ihmistä. Arvioiden mukaan jokaista päihteiden ongelmakäyttäjää kohden on noin viisi läheistä, jotka altistuvat päihteidenkäytön negatiivisille vaikutuksille.

Päihdetoimijoiden verkosto järjestää jälleen toukokuun 5. päivänä päihderiippuvaisten Läheistenpäivän. Silloin muistetaan läheisiä, joiden elämään toisen päihderiippuvuus vaikuttaa. Samalla viikolla toteutetaan niin läheisille kuin ammattilaisille webinaareja sekä jaetaan tietoa, mistä läheiset voivat saada tukea.

 

Päihdetoimijoiden läheistyön verkostoon kuuluvat: Sininauhaliitto, A-Kiltojen Liitto, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Irti Huumeista ry, Helsingin kaupunki, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Myllyhoitoyhdistys, Tukikohta, Nuorten Ystävät / Verto, Kalliolan klinikka sekä Suojatie ry.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Minna Ekholm
toiminnanjohtaja, Myllyhoitoyhdistys ry
+358407291171
MINNA.EKHOLM@MYLLYHOITO.FI

Birgitta Suorsa
viestintäpäällikkö, Irti Huumeista ry
+358406203178
BIRGITTA.SUORSA@IRTIHUUMEISTA.FI

Irene Komu
läheistyön kehittäjä, Sininauhaliitto
+35850 574 8809
IRENE.KOMU@SININAUHA.FI

Kaisa Åberg
Päihdeneuvonnan päällikkö, Ehyt ry
044 491 0828
KAISA.ABERG@EHYT.FI

 

Lähteet:
THL – Huumeet
THL- Usein kysytyt juomiskulttuurista
YLE: Laki takaa hoidon myös päihderiippuvaisen läheiselle, mutta moni ei tiedä sitä: kaksi naista kertoo, miten elämä muuttui avun saannin jälkeen
Hussaarts, Roozen, Meyers, van de Wetering & McCrady (2011). Problem Areas Reported by Substance Abusing Individuals and Their Concerned Significant Others. The American journal on addictions 21(1), 38–46.

 

 

Jaa artikkeli: