Nuorten Ystävät kehittää nuorisotyötä yhdessä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa

Ajankohtaista | 24.2.2023

Nuorten Ystävät käynnisti vuoden 2022 lopulla uuden kehittämishankkeen, jossa luodaan uusi alueellinen perusnuorisotyön toimintamalli yhdessä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa.

Nuorten ja ammattilaisten kanssa kehitetyn toimintamallin avulla tuetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia asuinkunnassa, kaveripiirissä ja perheen sisällä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta vahvistetaan nuoren onnistumisen kokemuksia ja luodaan myönteisiä tulevaisuuden näkymiä. Hankkeessa laaditaan alueellinen nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS). Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on tarkoitus kartoittaa kuntien nuorisotyön työmuodot sekä niiden vahvuudet ja kehittämistarpeet. Ensimmäisen vuoden rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Muhoksen, Utajärven sekä Vaalan kunnat osarahoittaa hanketta. Hankkeesta on kaavailtu kolmevuotista.

Hankkeen projektikoordinaattoriksi valittu KM Henna Kallio kertoo tunnelmia hankkeen käynnistysvaiheista:

– Hankkeen alku on sisältänyt paljon innostavaa tiedonhakua ja opiskelua. On ollut ilo huomata, että työn suuntaviivat alkavat hahmottua ja aihepiiri vetää mukanaan. Odotan innolla myös nuorten vanhemmille suunnattuja luentoja ja erilaisia tapahtumia, joita on suunniteltu järjestettäväksi hankkeen edetessä. Työ tuntuu oman näköiseltä.

– Hankkeen ensimmäiset yhteistyötapaamiset käynnistyivät tammikuussa 2023 kuntien nuorisotyöntekijöiden tapaamisella. Helmikuussa puolestaan aloitetaan yhteistyö seurakuntien, järjestöjen ja koulujen kanssa. Nuorten kanssa päästään tapaamaan helmi-maaliskuussa, jolloin hankkeen nimen miettiminen tulee myös ajankohtaiseksi. Nuorisovaltuustot ja -neuvosto järjestäytyvät näin toimikautensa alkuun ja kutsuvat sitten minut vierailulle, Kallio jatkaa.

 

 

 

 

Jaa artikkeli: