Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa, miten voimme varmistaa turvallisen elämän ihan jokaiselle lapselle

Ajankohtaista | 15.11.2022

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022 teemalla lapsen oikeus turvallisuuteen. Sekä lapsen oikeuksien sopimus että kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.

Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa: Turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla, perheitä tukemalla ja syrjinnän vastaisella työllä. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Vaikka Suomessa lasten ja nuoren turvallisuus on monessa mielessä parantunut viime vuosikymmeninä, myös ongelmia on. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut ja nuoret itse ovat nostaneet esille huoltaan kiusaamisesta sekä toiveitaan mielenterveyden tukemisesta. Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Lapsen näkemysten kunnioittaminen ja lasten ja nuorten vakavasti ottaminen on myös itsessään keino suojella heitä: lapsi, joka kokee, että häntä kuullaan arjen pienissä asioissa, ymmärtää, että isoistakin kertominen kannattaa.

Nuorten Ystävillä useat yksiköt tekevät työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen.

Vanhempien Akatemia tarjoaa lapsiperhe- ja parisuhdetyön asiantuntijoiden maksutonta tukea 0–16-vuotiaiden lasten perheille niin pieniin kuin isompiin pulmiin.

Lapset SIB Jyväskylässä tavoitteena on luoda lapselle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Erityisesti pyritään tukemaan lapsen koulunkäyntiä, parantamaan koulumenestystä sekä vähentämään poissaoloja. SIB-tukea tarjotaan oppilaalle ja perheelle. Tuen sisältö suunnitellaan kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti ja perheet saavat rinnallakulkijan neljäksi vuodeksi.

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Koulumme henkilökunnan vahvaa osaamista ovat erityisesti autismikirjon, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät. Käytämme opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta.

Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua. Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Nuorten Ystävien valmennuspajoilla työttömille tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille suunnattuja palveluja. Pajat ovat avoimia ja toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Esimerkiksi Muhoksen Valmennuspaja Mahiksella yhdistyvät nuoren hyvinvointia tukeva toiminta, työpajatoiminta sekä urasuunnittelu- ja työhönvalmennuspalvelut. Tampereen Valmennuspaja Mahiksella toteutetaan Nuorten Starttitoimintaa. Se tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen, tukea ja valmennusta oman uran löytämiseen, työmarkkinoille palaamiseen sekä koulutus- ja työpaikkojen etsimiseen jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Pajalla voi myös opetella uusia elämänhallinnan ja arjen taitoja sekä saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin lapsenoikeudet.fi -sivustolta:

Jaa artikkeli: