Aluevaalit_2022

Aluevaalit 2022: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen merkitys ja tuki on tunnistettava kiinteänä osana hyvinvointialueita

Ajankohtaista | 10.1.2022

Sunnuntaina 23.1. järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Hyvinvointialueita tulee Suomeen 21. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa uudet hyvinvointialueet vastaavat näistä ennen kunnille kuuluneista palveluista. Jokaisella hyvinvointialueella on itsehallinto, jossa ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

 

Mistä aluevaltuutetut päättävät?

 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, työikäisten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut siirtyvät sote-uudistuksessa kuntien vastuulta hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

 

Nuorten Ystävien aluevaalitavoitteet

 

Järjestöjen osaamisen näkyväksi tekeminen on yksi tärkeimmistä vaaliteemoistamme. On tärkeää, että tulevilla hyvinvointialueilla tunnistetaan kansalaisjärjestöjen rooli sekä palvelujen tuottajana että matalan kynnyksen toiminnan toteuttajina. Järjestöt ovat tärkeässä roolissa ihmisten osallisuuden vahvistajina, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolestapuhujina, uuden kehittäjinä sekä linkkinä kansalaisten ja viranomaisverkoston välillä. Järjestöjen julkinen rahoitus tulee turvata sote-uudistuksessa ilman katkoksia.

Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa siihen, mihin suuntaan hyvinvointialueisiin liittyviä päätöksiä viedään. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1.2022.

Seuraa myös NYn some-kanavilta aluevaaleihin liittyvää viestintäämme ja osallistu keskusteluun!


Nuorten Ystävillä työskentelee noin 130 sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan sekä järjestötyön ammattilaista 20 eri toimipisteessä eri puolilla Suomea. Teemme joka päivä merkityksellistä työtä edistääksemme lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Tänä vuonna järjestö viettää 115-vuotisjuhlaansa.

Jaa artikkeli: