Nuorten Ystävät ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät ry

Rekisterin nimi

Nuorten Ystävät ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin pitäminen perustuu Yhdistyslain 11§, jonka mukaan Yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä tallennetaan nimi, osoite, syntymäaika sekä sähköpostiosoite. Vapaaehtoisesti henkilö voi itse antaa myös muita tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenen tietoja säilytetään niin kauan, kun hän on yhdistyksen jäsenenä. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.